Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Hoe blij moeten we zijn met de handelsdeal tussen de VS en China?

Door Hans Bevers - Chief Economist
Amerika en China ondertekenden net de eerste fase van een handelsdeal. In een nieuwe video plaatsen we een aantal kanttekeningen bij de aard en de duurzaamheid van die deal.
  • De VS en China bekrachtigden zonet de handelsafspraken die ze in december maakten. Het komt het erop neer dat Amerika afziet van verdere tariefverhogingen en de bestaande tarieven op 120 miljard dollar aan Chinese importgoederen zal halveren (van 15 tot 7,5%). In ruil zou China de volgende twee jaar bijkomend 200 miljard dollar (ten opzichte van het niveau van 2017) aan Amerikaanse goederen en diensten importeren. China zou op korte termijn ook zijn financiële sector verder openstellen, strikter omgaan met intellectuele eigendomsrechten en niet overgaan tot competitieve muntdevaluaties.
  • De deal stond dus al in de steigers en financiële markten anticipeerden hier al flink op. In het licht van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zal Trump claimen dat geen enkele andere president in het verleden zo sterk in ging tegen de oneerlijke handelspraktijken van China. Voor China zijn wat nu op tafel ligt al bij al niet zo’n heel moeilijke toegevingen. Bovendien zorgden de toenemende handelsspanningen in beide landen voor een heuse groeivertraging in de verwerkende nijverheid. Een staakt-het-vuren is dus welkom.
  • Maar er zijn zeker kanttekeningen te plaatsen bij de aard en de duurzaamheid van de overeenkomst. Ten eerste is het zo dat er nog altijd een tarief van 25 % van toepassing blijft op 250 miljard dollar aan Chinese importgoederen. Dit zal allicht van kracht blijven zolang de tweede fase van de onderhandelingen niet is afgerond. En wanneer die tweede fase nu juist begint, blijft onduidelijk.
  • Duidelijk is wel dat het echte werk nog moet beginnen en de onderhandelingen lang zullen aanslepen. De Chinese staatssteun aan de industriële bedrijven, cyberdiefstal en China’s opkomst als technologische grootmacht blijven een doorn in het oog van Washington. Het is heel onwaarschijnlijk dat we hier op korte termijn een grote doorbraak kunnen verwachten. Inderdaad, de echte spanningen draaien om de economische, technologische en militaire suprematie en het ziet er niet naar uit dat één van de twee partijen hier zal inbinden.
  • Bovendien moet blijken of China wel in staat zal zijn om zoveel te importeren vanuit de VS. En zelfs als dat wel lukt, dan is het onmiskenbaar zo dat dit ten koste zal gaan van de export van andere landen. Naar directe economische impact voor de wereldeconomie heeft dit dus amper belang. Wel positief is dat de escalatie nu (minstens tijdelijk) een halt wordt toegeroepen en het vertrouwen van bedrijven en consumenten niet verder op de proef wordt gesteld.
  • Tot slot rijzen er ook vragen over de afdwingbaarheid van de overeenkomst. Wat gebeurt er als China of de VS zich niet aan de afspraken houden? De Wereldhandelsorganisatie (die op dit ogenblik zo goed als monddood is) kan in ieder geval moeilijk als scheidsrechter optreden. Dat laat ruimte voor selectieve interpretatie.
  • Verdere spanningen lijken dus gegarandeerd, ook al omdat China het westerse liberale democratische model niet zal omarmen zoals twee decennia geleden nog gedacht werd. Kortom, veel meer dan een welgekomen opluchting betekent de mini-deal voorlopig niet.
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam