Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
Video

Green deal: impact van het klimaatbeleid op investeringen

Door Hans Bevers - Chief Economist
Klimaatverandering is vandaag een hot topic. Eén van de gevolgen van de coronapandemie is dat er bij het brede publiek ook meer aandacht gaat naar de gevolgen van de opwarming van de aarde en de levenskwaliteit. Tegelijkertijd zien we een bewustwording bij beleidmakers, die steeds striktere ambities formuleren om klimaatneutraal te worden. In deze video bekijken we die klimaatplannen en hun impact van dichterbij samen met Hans Bevers, Chief Economist bij Degroof Petercam.

Corona geeft klimaatplannen een boost

Al sinds de jaren 1970 waarschuwen wetenschappers voor de effecten van broeikasgassen op ons klimaat. Het voorbije decennium is er heel veel geïnvesteerd in groene, duurzame initiatieven maar we zien dat de coronacrisis ook op dit vlak voor een versnelling zorgt. Europa heeft zijn ambities aangescherpt, in de VS zet president Joe Biden het klimaat terug op de agenda en ook andere landen zoals Japan, Zuid-Korea of Canada komen met nieuwe plannen. In een nieuwe research note van Degroof Petercam bespreken we die zaken in detail.

EU, VS en China verantwoordelijk voor helft uitstoot

Belangrijk is te weten dat de EU, de VS en China samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer de helft van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Europa wil tegen 2030 sterk investeren via het meerjarenbudget, het Next Generation Fund maar ook via nationale initiatieven. Denk aan hernieuwbare energie, batterijen, waterstof maar ook renovatie van gebouwen bijvoorbeeld. En binnenkort maakt de Commissie ook een voorstel bekend voor een taks op de import van vervuilende producten. Uiterlijk tegen 2050 wil de Europese Unie klimaatneutraal zijn.

VS: klimaatdoelstellingen speerpunt voor Biden

In de VS zien we dat Joe Biden hoge ambities heeft: er is de terugkeer naar de Parijsakkoorden, het aanstellen van John Kerry als speciale klimaatgezant en de ambitie om tegen 2050 ook CO2-neutraal te zijn. Biden maakt plannen om 2000 miljard dollar te spenderen aan duurzame infrastructuur, maar dat investeringsprogramma heeft nog een hele weg te gaan vooraleer er een politiek akkoord rond is.

China: kolen belangrijk op korte termijn

Ook in China is er beterschap op het klimaatfront. Al blijven kolen op de korte termijn nog steeds belangrijk voor de Chinese economie. Toch heeft Peking aangekondigd dat het meer inspanningen zal leveren om tegen 2060 klimaatneutraal te worden.

Innovatie vereist paradigmashift

Om al die ambities waar te maken is nog heel wat innovatie nodig. Niet alleen in hernieuwbare energie en elektrificering van het verkeer, maar ook in de bouwsector, de luchtvaart, enzovoort. Technologieën om CO2 op te vangen en te hergebruiken zullen een noodzaak zijn en ook een CO2-taks zal het proces mee moeten versnellen. We spreken echt over een paradigmashift om de hoge ambities om te zetten in de praktijk.
Dit kan uiteraard een belangrijke economische impact hebben, maar we moeten voorzichtig zijn om daar nu al grote voorspellingen rond te doen. Het beschikbare onderzoek van bijvoorbeeld Joe Stiglitz en Nicolas Stern verwacht een duidelijke positieve hefboom via investeringen in infrastructuur en innovatie. Ook voor de werkgelegenheid moet dit goed nieuws zijn, want heel wat van deze projecten zijn arbeidsintensief.

Duurzaamheid is structurele trend

Het is dus duidelijk dat beleidsmakers vaart maken in de strijd tegen de opwarming van de aarde. De analisten en fondsenbeheerders houden rekening met die beweging: duurzaamheid is niet meer weg te denken, het is een structurele trend die zich verder zal doorzetten. En dat heeft een impact op de waardering van aandelen en obligaties.

Ook digitalisering en modernisering economie belangrijk

Tegelijk gaan de klimaatplannen hand in hand met andere socio-economische uitdagingen zoals de digitalisering van onze economie en de modernisering van onze industrie. Europa, de VS en China hebben allen de ambitie om leidende spelers te worden in nieuwe technologieën, waaronder ook klimaatgerelateerde oplossingen. Al deze aspecten nemen we mee in overweging in een goed beheerde en gediversifieerde beleggingsportefeuille.

Wilt u uzelf en uw familie beschermen?

Neem contact op en laat ons het hebben over beleggen en nalatenschap.
Maak kennis met een expert
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam