Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Verantwoord beleggen: hip en aantrekkelijk?

Door Kris Organe - Private Banking Portfolio Manager
De roep naar duurzamere en verantwoordelijkere alternatieven klinkt almaar luider. Ook als het gaat over beleggingen. En dat is heel logisch, want de mens en de planeet staan voor grote uitdagingen. Maatschappelijk verantwoord beleggen won de afgelopen jaren aan belang. In dit artikel gaan we dieper in op wat Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (Socially Responsible Investment - SRI) nu eigenlijk is en welke ESG-criteria belangrijk zijn. En vertellen we u of die hippe belegging ook aantrekkelijk is…

Wat betekenen verantwoord beleggen en ESG?

Alles begint met een goed begrip van wat ESG is. Voor veel beleggers klinkt het acroniem vertrouwd in de oren. Het is de afkorting van Environment, Social en Governance en de ESG-criteria zijn de hoeksteen van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (SRI). De criteria vertalen zich in een reeks standaarden voor bedrijfsvoering en worden door maatschappelijk bewuste beleggers als maatstaf gebruikt om potentiële beleggingen te screenen. Rekening houden met die criteria in beleggingsprocessen wordt steeds meer de norm omdat die aanpak een uitgebreidere analyse oplevert, waardoor beter onderbouwde beslissingen kunnen worden genomen.
  • Milieu : Milieucriteria houden rekening met de manier waarop een bedrijf omspringt met de natuur. Ze beoordelen welke prioriteiten bedrijven zich opleggen en welke prestaties ze neerzetten met betrekking tot de beperking van hun ecologische voetafdruk: energie- en waterverbruik, productie van CO2 en afval, vervuiling, enz.
  • Sociaal : Sociale criteria onderzoeken in welke mate een bedrijf aandacht schenkt aan de belangen van werknemers, leveranciers, klanten en de samenleving waar de onderneming actief is. Deze criteria hebben betrekking op de sociale impact van het bedrijf op al zijn stakeholders, zoals het eerbiedigen van arbeidsrechten, het waarborgen van gezondheid en veiligheid, non-discriminatie, enz.
  • Bestuur : Governance heeft betrekking op de leiding van een onderneming, de verloning van bestuurders, audits, interne controles en aandeelhoudersrechten. Deze criteria geven aan hoe een onderneming wordt bestuurd, geleid en gecontroleerd, met de nadruk op ethische regels en transparantie, met name in de relaties tussen het management, de raad van bestuur en de aandeelhouders.

Hoe leiden ESG-criteria tot Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (SRI)?

Een beleggingsproces dat zowel sociale en milieudoelstellingen als financieel rendement vooropstelt, wordt met de term Maatschappelijk Verantwoord Beleggen aangeduid. Door toepassing van een aantal duurzaamheidscriteria (zoals ESG) en bepaalde andere criteria kunnen bedrijven, organisaties en landen worden gescreend. De resultaten van deze screening leiden tot hun selectie of tot de uitsluiting ervan uit de beleggingsportefeuille. Een concreet voorbeeld van een duurzaam beleggingsproces is dat van Degroof Petercam.
De aanpak van Degroof Petercam voor duurzaam beleggen is gebaseerd op drie verschillende pijlers.
  • De eerste pijler is een strikte beoordeling van de duurzaamheid op zowel bedrijfs- als landenniveau.
  • Ten tweede screenen we en maken we gefundeerde beleggingskeuzes en uitsluitingsbeslissingen.
  • De derde pijler is onze actieve betrokkenheid als aandeelhouder, bijvoorbeeld via ons stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin we investeren.
Alleen de bedrijven met het meest geavanceerde ESG-beheer komen dan in aanmerking. Deze bedrijven zijn zich bewust van de ESG-problematiek waarmee ze geconfronteerd worden en leggen verantwoording af in hun bedrijfsvoering en strategische keuzes.

Verantwoord beleggen gunstig voor rendement

Tot voor kort dachten velen dat het gebruik van ESG-criteria in hun beleggingsproces, dat tot de uitsluiting van ondernemingen leidde, desastreus was voor de diversificatie van hun portefeuille en het rendement ervan. Recente studies tonen echter aan dat rekening houden met niet-financiële factoren in het beleggingsproces op middellange termijn gunstig is voor het rendement.
Waaraan is dat te wijten? Duurzaamheidsanalyses leiden tot een beter begrip van de bedrijfsrisico's en een beter portefeuillebeheer. Enerzijds laat het SRI-proces toe om de risicoanalyse te verbeteren en de voor risico's gecorrigeerde prestaties van een portefeuille te optimaliseren. Anderzijds maakt het ook mogelijk om de analyse van de beleggingsopportuniteiten te verfijnen. Want als het management van een bedrijf de uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur zeer proactief aanpakt en daardoor een concurrentievoordeel ontwikkelt, is dat ontegensprekelijk een garantie voor de kwaliteit van het management van het bedrijf.
Kortom, de bedrijven die zich verantwoordelijk opstellen zullen daar op middellange tot lange termijn de vruchten van plukken en beter presteren dan de markt. Duurzaam beleggen verdient dan ook aanbeveling in een beleggingsbenadering op middellange- of lange termijn. Zeker omdat die aanpak een extra dimensie toevoegt aan de traditionele analyse.
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel