Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

De vermogensbelangen van een familie zijn uniek, de benadering van onze Familie Office is dat eveneens.

Door Michel Van Meerbeek - Family & Investment Director
Gautier Bataille, Gedelegeerd Bestuurder verantwoordelijk voor de activiteiten van DP Family Office , en Michel Van Meerbeek, Family & Investment Director, geven ons in dit interview meer uitleg over de bestaansreden, de missie, de positionering en het dienstenaanbod van deze sterk groeiende activiteit binnen Degroof Petercam.

Waarom een Family Office bij Degroof Petercam?

Gautier: DP Family Office werd opgericht om een antwoord te bieden op de specifieke vragen en verwachtingen van zeer vermogende families en ondernemers: hoe kan men een globale (geconsolideerde) kijk krijgen op het familiaal vermogen? Hoe kan men nagaan of de strategische allocatie van verschillende activa, met inbegrip van de weinig liquide activa, beantwoordt aan de beoogde rendementsdoelstellingen? Op welke manier kunnen ze een betere familiale governance toepassen en hoe kunnen ze de volgende generaties hierin betrekken? Hoe kunnen zeer vermogende families de resultaten van hun verschillende fondsbeheerders op een objectieve manier evalueren? DP Family Office, een multidisciplinair team, houdt zich bezig met deze materie. Het team begeleidt families en ondernemers met de analyse en de structurering van hun globaal vermogen. Dit dienstenaanbod sluit volledig aan bij de strategische doelstelling van de groep Degroof Petercam, namelijk ervoor zorgen dat zeer vermogende cliënten vanaf het prille begin de juiste beheerkeuzes kunnen maken.

Welk soort diensten bieden jullie aan?

Michel: Onze eerste missie is de begeleiding van onze cliënten bij de analyse en structurering van hun globaal vermogen. Om hierop een duidelijke kijk te krijgen, maakt DP Family Office een consolidatie op van de verschillende rekeningen onder beheer (zowel bij Degroof Petercam als bij andere vermogensbeheerders) alsook van de andere activa van het familiaal vermogen (niet-genoteerd vastgoed, Private Equity, kunstcollectie, …). Aan de hand van dit overzicht kunnen onze cliënten betere beslissingen nemen en hun beleggingen optimaal aansturen.
Gautier: We zijn aandachtig voor de wensen en noden van onze cliënten: afhankelijk van hun persoonlijke ambities, bepaalde projecten die cliënten wensen te realiseren op korte, middellange of lange termijn en het beoogde risico- en rendementsdoel stelt DP Family Office hun ook een gepersonaliseerde strategische activa-allocatie voor. Deze omvat alle activaklassen, dus ook illiquide activa zoals bijvoorbeeld Private Equity. Dankzij deze oefening kunnen onze cliënten zo goed mogelijk de impact meten van hun eventuele beleggingsbeslissingen. We helpen hen eveneens met het opstellen van een familiaal en beleggingscharter dat over de generaties heen loopt. We staan hen ook bij voor filantropieprojecten of opleidingsprogramma's voor de jonge generaties. We helpen onze cliënten ook op een onpartijdige en objectieve manier met de selectie en analyse van vermogensbeheerders en dienstverleners en dat aan de hand van offertes (request for proposals).

Hoe positioneert DP Family Office zich ten aanzien van de Private Banking-activiteiten?

Gautier: DP Family Office is een specifieke entiteit van de groep Degroof Petercam die autonoom werkt en zeer gespecialiseerd is. Om deze autonomie te kunnen garanderen en om volledig onpartijdig en objectief te kunnen handelen, werkt DP Family Office in volledige open architectuur en doet zelf niet aan discretionair beheer, adviesbeheer of productverkoop. DP Family Office profileert zich eerder als een onpartijdige en objectieve partner voor cliënten die een beroep willen doen op dit dienstenaanbod.
DP Family Office blijft zijn activiteiten en klantenkring in België ontwikkelen, terwijl het zijn ontwikkeling in Luxemburg en Frankrijk voortzet.

Op welk type cliënten zijn jullie diensten gericht?

Michel: DP Family Office is gericht op families en ondernemers met een vermogen tussen 20 en 400 miljoen euro. Onze ervaring wijst uit dat families met een nog groter vermogen (+500 miljoen) vaak hun eigen single family office hebben. Onze huidige cliënten zijn gevestigd in België, Luxemburg en Frankrijk, wat eveneens aansluit bij de geografische focus van de groep Degroof Petercam. Aangezien DP Family Office een onpartijdige en objectieve partner wil zijn, zijn onze cliënten niet per se cliënt bij de bank. We kunnen namelijk ook werken voor een andere family office of een andere service provider in het kader van bepaalde specifieke opdrachten.

Hoe onderscheiden jullie zich van de concurrentie?

Gautier: DP Family Office onderscheidt zich op vier vlakken van de concurrentie: 1) DP Family Office maakt deel uit van een groep wiens traditie, ervaring en expertise op het vlak van het beheer en bestuur van familiale vermogens internationaal erkend worden, dit sinds de oprichting in 1871; 2) Wij beschikken over performante tools waarmee we verschillende rekeningen (die worden aangehouden bij de bank of bij andere vermogensbeheerders) kunnen consolideren, over strategische allocatiemodellen voor complexe activa, talrijke databanken en kunnen bogen op de expertise en middelen van de groep Degroof Petercam, die verschillende metiers heeft, hetwelk een kleine family office niet in huis heeft; 3) We bieden een professionele dienstverlening van 'institutionele' kwaliteit aan, aan een zeer veeleisend cliënteel, die zich duidelijk onderscheidt van het dienstenaanbod van onze belangrijkste concurrenten; 4) We stellen vast dat bepaalde family offices in België ook diensten leveren inzake vermogensbeheer en fondsenselectie of verzekeringsmakelaar of vastgoedmakelaar zijn. DP Family Office heeft uitdrukkelijk gekozen voor een zuiver businessmodel, dat geen andere activiteiten omvat en dus geen enkel belangenconflict oplevert.

Op welke manier worden jullie vergoed?

Michel: DP Family Office haalt zijn inkomsten uit erelonen, aangerekend per uitgevoerde opdracht. Wij aanvaarden geen enkele andere vorm van vergoeding en krijgen geen enkele retrocessie van vermogensbeheerders noch andere financiële voordelen. Onze vergoeding hangt af van de omvang van de opdracht en de complexiteit ervan. We onderscheiden twee soorten missies: een eerste diepgaande en gedetailleerde analyse van het totale vermogen of een ad hoc opdracht (bijvoorbeeld: een reporting en analyse van een portefeuille Private Equity-participaties) wordt gefactureerd via eenmalige vaste vergoedingen; een recurrente opdracht (bijvoorbeeld: een driemaandelijkse consolidatie van verscheidene portefeuilles, aangehouden bij verschillende financiële instellingen, een rendementsanalyse van verschillende vermogensbeheerders, de begeleiding van de familie bij de ontwikkeling en analyse van een Private Equity-programma, enz.) zal op jaarbasis worden gefactureerd, afhankelijk van de activa onder toezicht (AoT).

Wat zijn jullie ambities voor 2020?

Gautier: DP Family Office zal zijn activiteiten en klantenbestand in België verder blijven uitbouwen en zal eveneens op internationaal niveau zijn ontwikkeling in Luxemburg en Frankrijk verderzetten. Dat zijn markten met een interessant groeipotentieel. Onze agenda’s zijn reeds goed gevuld, zowel met interne als externe leads, waar we de nodige weerklank krijgen bij de professionals in de sector. DP Family Office wil zich ontplooien tot een nieuwe groeipool van Degroof Petercam en wil zich profileren als een expertisecentrum ten behoeve van een vermogend en veeleisend cliënteel.

Klaar om voor uw vermogen te zorgen?

Neem contact op en laten we het hebben over financiële gemoedsrust.
Maak kennis met een expert
Deel het artikel
MAGAZINE

Wealth Review

Zomer 2020

Lees meer
In een beleggingsklimaat overschaduwd door de pandemie, vertellen onze experts u meer over de mogelijkheden om uw vermogen te beschermen. Deze editie is uw venster op de financiële horizon.
Door onze experten
Silvia Steisel - Managing Director of Degroof Petercam FoundationHans Bevers - Chief EconomistCéline Boulenger - EconomistJérôme van der Bruggen - Head of Investments
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam