Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

De patrimoniale kwesties van een familie zijn uniek. Dat geldt ook voor onze Family Office-aanpak.

Door Michel Van Meerbeek - Family & Investment Director
DP Family Office", legt Michel Van Meerbeek uit, "is opgericht om in te spelen op de specifieke vragen en verwachtingen van families met een belangrijk patrimonium. En dit in alle objectiviteit. Het gaat erom hen te helpen een ‘governance’ te organiseren in overeenstemming met hun waarden en de toekomstige generaties erbij te betrekken; om een geconsolideerd beeld te hebben van het vermogen van de familie, om vast te stellen of de strategische allocatie van de verschillende activa - met inbegrip van de niet-financiële activa - overeenstemt met hun ambities en de gewenste rendementen; en om de prestaties van de verschillende portefeuillebeheerders objectief te beoordelen.

Een missie: onze cliënten begeleiden

“Onze belangrijkste missie", vervolgt Michel Van Meerbeek, "is onze cliënten te ondersteunen bij de coördinatie en de opvolging van hun familievermogen in functie van hun doelstellingen. Sommige gezinnen geven voorrang aan directe beleggingen in een voor hen vertrouwde sector, terwijl andere de voorkeur geven aan beleggingen op de financiële markten die voor liquiditeit en diversificatie zorgen. Om een accuraat beeld te krijgen van het totale vermogen consolideert en analyseert DP Family Office de verschillende rekeningen onder beheer (met Degroof Petercam of andere portefeuillebeheerders) en het overige vermogen (directe beleggingen, niet-beursgenoteerd vastgoed, private equity, kunstcollectie enz.).”

Een zorgvuldige, probleemgerichte aanpak

Deze audit en het zorgvuldig in kaart brengen geven een 360°-beeld en een nauwkeurige analyse van de totale activa in termen van risico, liquiditeit en/of duurzaamheid. Ze maken een beter besluitvormingsproces voor de toewijzing van activa mogelijk en ook een betere meting van de impact ervan. We analyseren tevens de impact van gezinsprojecten op de financiële planning en bieden ‘ad hoc’ administratieve bijstand. Onze aanpak richt zich dus op twee belangrijke zaken: gezinsdoelstellingen en investeringen."

Een interventie op cruciale momenten

“Na een belangrijke wijziging in het vermogen, zoals de verkoop van een vennootschap, een financiële participatie, de overdracht van onroerend goed of erfenissen, gebeurt het vaak dat een familie een beroep op ons doet", zegt Michel Van Meerbeek. “Op deze cruciale momenten stellen onze verschillende interacties ons in staat om een volledige inventaris van de activa op te maken, de beoogde doelstellingen te verduidelijken of te preciseren en de betrokkenen alle informatie te verstrekken die zij nodig hebben om hun beslissingen te nemen, zowel wat betreft de toewijzing van de activa als wat betreft de keuze van de beheerders."

Een autonome entiteit binnen Degroof Petercam

"De Family Office is een toegewijde, autonome en gespecialiseerde entiteit van de groep Degroof Petercam. Om de objectiviteit en onpartijdigheid ervan te garanderen, hebben we gekozen voor een zuiver multi-model voor de Family Office. Om belangenverstrengeling te voorkomen, beheert DP Family Office geen portefeuilles en verkoopt het geen financiële producten", zegt Michel Van Meerbeek. Dit onderscheidt ons duidelijk van de meeste van onze concurrenten. Bovendien zijn onze cliënten die in België, Frankrijk en Luxemburg gevestigd zijn, niet noodzakelijkerwijs cliënten van Degroof Petercam.”

Talrijke voordelen

"Hoewel we een autonome entiteit zijn, is ons behoren tot de groep Degroof Petercam duidelijk een troef. Dit geeft ons een onvergelijkbare financiële draagkracht en efficiënte instrumenten voor de consolidatie van meerdere rekeningen (bij Bank Degroof Petercam of bij andere depositobanken). Ook de beste strategische ‘asset allocation’-modellen, talrijke databases en de expertise en middelen van de groep Degroof Petercam in haar verschillende métiers. We streven er ook naar om een professionele en ‘institutionele’ kwaliteitsdienst op maat aan te bieden, die voldoet aan de specifieke behoeften van elke gezinstypologie.
Last but not least kunnen gezinnen die een beroep doen op DP Family Office rekenen op de discretie van een ervaren multidisciplinair team om hen in alle vertrouwelijkheid bij te staan.”
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel