Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Family Business Owners (FBO): de succesformule voor familiebedrijven

Door Marc Vankeirsbilck - Head of Family Business & Independent Professionals Solutions
Sinds jaar en dag zet Degroof Petercam sterk in op familiebedrijven via zijn werking ‘Family Business Owners’ (FBO). Die FBO-aanpak werkt, en blijkt een succesformule met grote toegevoegde waarde voor familiebedrijven. Het gevolg is dat de eigenaars-ondernemers steeds vaker de weg vinden naar de expertise binnen deze teams. Wij vroegen Vincent Jamaer, Executive Director Corporate Finance, naar een stand van zaken. We krijgen een inkijk in de werkwijze van het FBO-team voor eigenaars-ondernemers.
Wij zijn vaak kind aan huis bij familiebedrijven: ons ondernemende DNA en onze discretie zijn hiervoor de belangrijkste redenen.

Ons netwerk voor familiebedrijven reikt tot ver buiten de grenzen

Onze Executive Director vertelt: “Met een Corporate Finance-team van 27 dealmakers in België zijn we één van de meest actieve spelers op de Belgische markt. Met de regionale kantoren creëren we nabijheid met onze klanten, waarbij de private bankiers binnen onze groep een zeer waardevolle schakel blijken in deze lokale FBO-aanpak. Maar anderzijds zijn Belgische familiebedrijven zelf steeds meer internationaal actief waardoor de overgrote meerderheid van onze activiteiten een grensoverschrijdend element bevat.
Net om die reden bouwden we de laatste jaren verder aan eigen teams in Parijs, Amsterdam en Luxemburg en vervoegden we inmiddels enkele jaren geleden het internationale IMAP-netwerk, een samenwerking met gelijkgezinde zakenbanken. We willen zo dicht bij onze klanten blijven staan, letterlijk en figuurlijk, maar hen toch over de grenzen heen een goede service bieden.“ En hij voegt er nog aan toe: “Onze doorgedreven expertise rond fusies en overnames, waarderingen, schuldherschikkingen, obligatie-uitgiftes en kapitaalmarktoperaties krijgt ondertussen mooie erkenning in binnen- en buitenland. Toch is het veelal ons ondernemend DNA en de discretie die ons bij de familiebedrijven kind aan huis maakt.”

De pandemie en de opdrachten voor familiebedrijven

“De Covid-19-situatie heeft een sterke invloed gehad op onze klanten,“ bevestigt Vincent, “en de opdrachten die we voor hen uitvoeren. Zowat elk van onze klanten heeft zich moeten aanpassen aan gewijzigde marktomstandigheden. De Covid-19-uitbraak met al zijn gevolgen was er één van ongeziene grootorde en met een sterk verrassingseffect. De impact is er dus voor iedereen.
Al zijn er duidelijke verschillen naar context en noden, waar Degroof Petercam telkens maatwerk probeert te leveren.” Vincent verduidelijkt zijn stelling: “Uiteraard zijn er in het economisch weefsel bedrijven die stevige klappen krijgen. Veelal zien we gevallen waar de cashflow zeer abrupt, en dus onverwacht, werd aangetast. Dit creëert, afhankelijk van de buffers die het bedrijf aanlegde de afgelopen jaren, een precaire situatie. In die gevallen zijn we een metgezel.
Als langetermijnpartner zijn we er ook in moeilijke tijden. We adviseren hen bij schuldherschikkingen, een kapitaalverhoging, gesprekken met de banken of de medeaandeelhouders, om deze periode goed door te komen. Onze volledige onafhankelijkheid is daarbij van groot belang voor onze klanten en geeft hen het nodige vertrouwen. Aan de andere kant van het spectrum zijn er echter ook klanten wiens business een bijzondere impuls kreeg door de Covid-19-situatie, zoals bepaalde scale-ups, tech- of biotechbedrijven met een gegeerd aanbod in deze bijzondere tijden.
Ook zij vallen terug op onze expertise om deze groei te kunnen capteren, soms zelfs nog te versnellen. Hier zal het eerder de uitdaging zijn de groei te bestendigen, wanneer de pandemie gaat liggen en de markt stabiliseert.
Bij een heel aantal andere familiebedrijven werd de pauzeknop ingedrukt en zorgde de lockdown dan weer voor extra tijd en stof tot nadenken bij de eigenaars-ondernemers. Vele bedrijfsleiders wensen op zo een moment hun strategische overwegingen af te toetsen met onze experten op haalbaarheid en timing.“ Vincent Jamaer besluit dat over het algemeen de activiteiten en interacties met klanten dus eerder toenamen dan afnamen tijdens de Covid-19-lockdown.
Dat vele familiebedrijven ook vandaag op ons beroep doen, steunt ons in de ambitie om nog beter te doen.

De activiteiten voor familiebedrijven nemen toe tijdens de coronacrisis

Toegenomen? Vreemd, en dit in een periode waar activiteiten van familiebedrijven terugvallen en de M&A-activiteit wereldwijd een duik neemt. Hoe kan dat? Vincent legt uit hoe dat werkt: ”We zien hierin de bevestiging dat we fungeren als echte vertrouwenspersoon voor onze klanten op langere termijn, en dus ook onder elke omstandigheid. Onze reputatie is er één van confidentialiteit, integriteit, onafhankelijkheid en professionaliteit. We staan dicht bij onze klanten, we hebben veerkracht en we zijn financieel stabiel. Deze waardes worden net des te belangrijker in tijden van onvoorziene omstandigheden of wanneer men voor bepaalde sleutelmomenten komt te staan.
De pandemie zorgde voor deze onvoorziene omstandigheden, bij Degroof Petercam zorgden wij voor het vertrouwde houvast. We worden daarbij niet louter geraadpleegd voor ad-hoc Corporate Finance-advies, maar veel meer als sparringpartner om mee de lijnen uit te zetten voor de toekomst. Er zit dan ook meer recurrentie in ons werk dan men zou verwachten. Klanten zien ons niet als consultants of projectmanagers, en we komen bij hen ook niet aankloppen met bepaalde producten. Veeleer zijn we door onze expertise voor vele bedrijfsleiders een ‘compagnon de route’. Ze weten dat ons advies onbevooroordeeld is, dat we er volledig onafhankelijk naar kijken en dat de dialoog binnenskamers blijft. Dat alles zorgt voor de nodige geruststelling om vrijuit te kunnen spreken. En wanneer het sleutelmoment zich vervolgens voordoet, leveren we maatwerk.“
Vincent Jamaer beseft dat het een bevoorrechte positie is om zo dicht bij ondernemers te kunnen staan. Hij besluit: “Tijdens moeilijkere tijden is het dan ook onze oprechte intentie om onze trouwe partners (want zo zien we ons cliënteel) door dit stormweer te krijgen en met hen verder te bouwen aan de langetermijnstrategie. Dat vele familiebedrijven ook vandaag op ons beroep doen, steunt ons in de ambitie om nog beter te doen.”

Het werk van een zakenbankier na corona

Wat met het tijdperk na corona? Nieuwe tijden? Welk effect heeft de pandemie op jullie werkdomein? Veel vragen waar Vincent Jamaer zijn licht laat op schijnen. Hij vertelt verder: “In het tijdperk na corona kan er vermoedelijk toch een nieuw ‘normaal’ ontstaan met betrekking tot grensoverschrijdende fusies en overnames. In gevalle een de-globalisatie trend zich zou inzetten, verwachten we van bedrijven dat ze hun supplychains zullen willen heruitvinden, met een focus op binnenlandse acquisities. Er zal dus een speelveld ontstaan waarbij transacties sneller getriggerd kunnen worden. Enerzijds zullen er bedrijven zijn wiens performantie aan glans heeft verloren door Covid-19-impacten. Een klimaat met verzwakte concurrenten biedt steeds perspectief voor consolidatie door sterkere marktspelers. In deze context zullen er zich opportuniteiten voordoen voor potentiële kopers.
Daarnaast namen vele bedrijfsleiders de tijd om tijdens een periode van sluiting of bij een terugval van activiteiten hun onderneming en toekomststrategie nog eens onder de loep te nemen, vaak gepaard gaand met diepgaande persoonlijke reflecties in tijden van lockdown rond gezondheid, familie, work-life balance, opvolging enz. Onze ervaring leert dat hieruit de ideeën ontspruiten om het aandeelhouderschap open te stellen dan wel tot een volledige verkoop over te gaan.“ En wat met de M&A-activiteit? “Deze zal zeker terug oppikken in de tweede jaarhelft. Bij bedrijven met blijvende heropstartproblemen zal ons aanbod rond debt advisory en herstructurering van het kapitaal dan weer blijvend relevant zijn om de nodige liquiditeiten te creëren. Al moeten we zeggen dat de familiebedrijven over het algemeen qua weerbaarheid goed scoren.“

M&A-activiteiten en de evolutie van de waarderingen

Vincent Jamaer spreekt over een mogelijke heropleving van M&A-activiteiten in de tweede jaarhelft, maar hoe ziet hij de evolutie van de waarderingen? Een belangrijke vraag voor de Executive Director. Hij verklaart: “Het is zeker vroeg om daar grote uitspraken over te doen. Er zijn alleszins veel factoren die een waardering beïnvloeden. Dat de hausse van de afgelopen jaren, met forse waarderingen voor zowat elk bedrijf, zal stokken, is niet onlogisch.
We menen echter dat de waarderingsniveaus tussen bedrijven sterker uit elkaar zullen gaan liggen, gezien de grote verschillen die we nu waarnemen tussen bedrijven onderling. Zo zijn er bedrijven die door de coronasituatie de zwaktes van hun bedrijfsvoering en/of hun sector hebben moeten blootgeven. Dat hun waardering wordt aangetast is dan ook te verwachten. Maar andere bedrijven toonden net hun kennis en kunde, hun flexibiliteit en/of creativiteit om van de gewijzigde omstandigheden een opportuniteit te maken en konden financieel sprongen voorwaarts maken. Het zou bijzonder vreemd zijn om de waarderingsaannames dan negatief bij te stellen. Zelfs indien er een éénmalig negatieve impact is op de cijfers als gevolg van Covid-19, dan kan die mogelijks als uitzonderlijk beschouwd worden, waardoor de waardering niet hoeft te imploderen.
Los van het bedrijf zal echter ook het economisch klimaat mee bepalend zijn. De verwachting dat zowel consumptie als investeringsniveaus laag blijven - zolang er onzekerheid is -, kan het sentiment mee bepalen. Echter, door het monetair beleid van de laatste jaren blijft er veel liquiditeit in de markt. Partijen zoals Private Equity-fondsen blijven zoeken naar opportuniteiten om dit geld aan het werk te zetten en stutten zo mee de waarderingen. Belangrijke vraag blijft echter hoe de grootbanken zullen omgaan met nieuwe financieringsvragen van potentiële kopers in overnamedossiers. Ook dat heeft immers een belangrijke impact op het waarderingsaspect.”

Uw onderneming verkopen voor of tijdens het coronatijdperk

U wilt uw onderneming verkopen? Voor of tijdens het coronatijdperk? Vincent adviseert: “De Covid-19-situatie heeft begrijpelijk bij velen de nodige ongerustheid en angst ingeboezemd, en dat werkt vaak verlammend. Maar wanneer u aan een verkoop van de onderneming denkt, is het echter zelden te vroeg om voorbereidingen te treffen. In een degelijk voortraject schuilt immers enorm veel waarde. Niet enkel financieel kan hier een meerwaarde uit blijken, maar ook naar dealzekerheid en doorlooptijd van het overnameproces wordt de basis gelegd bij een grondige voorbereiding.
Ondernemen is dan ook vooruitdenken, en niet enkel stilstaan bij een pandemie. Met heel wat ondernemersfamilies gebruiken we deze periode om het bedrijf voor te bereiden op die stap. Het openstellen van het aandeelhouderschap in familiebedrijven is vaak ingegeven door opvolgingsproblematieken, persoonlijke wensen van de aandeelhouders of strategische overwegingen, en deze zijn door de coronacrisis niet gewijzigd. Wij vinden het dan ook logischer om in die gevallen werk te maken van analyse en voorbereiding, dan om de gehele voorbereiding uit te stellen. Dat het voorbereidingstraject dan een langere tijd zou nemen, vormt niet het minste probleem. Wij zijn er immers toch voor de lange termijn.”

U en uw vennootschap

Neem contact op en haal meer uit uw bedrijf.
Maak kennis met een expert
Deel het artikel
TOPIC

Success Stories & more

2020

Lees meer
‘Best of’ our entrepreneurship articles published this year.
Door onze experten
Gert Coppens - Estate PlannerDegroof Petercam - Marketing & Communication SpecialistSammy Nebbou - Head of Stock Options and Incentive PlansMarc Vankeirsbilck - Head of Family Business & Independent Professionals Solutions
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel