Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

ESG Beleid: Maatschappelijk verantwoord beleggen. Ons aanbod Private Banking.

Door Kris Organe - Private Banking Portfolio Manager
Klimaatopwarming, bedenkelijke arbeidsomstandigheden in de textiel- en de mijnbouwsector, uitputting van de grondstofvoorraden, met plastic vervuilde oceanen,… We worden bijna dagelijks geconfronteerd met de minder fraaie kanten van het huidige economische beleid. Met ons aanbod aan maatschappelijk verantwoorde beleggingen (MVB) geven we duurzaamheid een plaats in de beleggingen van onze privécliënten.
Voor Degroof Petercam betekent maatschappelijk verantwoord beleggen dat we controversiële landen en bedrijven weren uit ons beleggingsuniversum en dat we de goede leerlingen op het vlak van het ESG-beleid opnemen in de portefeuilles. Door ook een gericht stembeleid te voeren, kunnen we bedrijven er effectief toe aanzetten om een duurzamere koers te varen.
Voor Degroof Petercam betekent maatschappelijk verantwoord beleggen dat we controversiële landen en bedrijven weren uit ons beleggingsuniversum en dat we de goede leerlingen op het vlak van het ESGESG-beleid opnemen in de portefeuilles. Door ook een gericht stembeleid te voeren, kunnen we bedrijven er effectief toe aanzetten om een duurzamere koers te varen.

Expertise

Onze privécliënten kunnen sinds 2017 kiezen voor een patrimoniale aanpak waarbij het vermogen op een duurzame en gediversifieerde wijze wordt belegd. De cliënt krijgt hierdoor het beste van twee werelden: hij plukt namelijk de vruchten van onze expertise die we sinds 2002 intern hebben opgebouwd en geniet de deskundigheid van enkele gerenommeerde externe partijen waarmee we samenwerken. Onze beheerstijl vullen we aan met een indexmatig beheer.
De interne expertise van Degroof Petercam Asset Management (DPAM) kreeg in 2017 officiële erkenning van de Verenigde Naties. De A+-beoordeling die dat opleverde, is meteen de hoogste beoordeling die een onderneming kan krijgen. Een bewijs dat DPAM erg bedreven is in de analyse van ESGESG-factoren en de integratie ervan in haar beleggingsbeleid.
Voor de externe expertise doen we een beroep op enkele wereldvermaarde spelers in duurzaam beleggen. Zowel actieve beheerders, die elk hun eigen analyseteam hebben, als MSCI, die voor haar indexbeheer strenge(re) criteria hanteert, diversifiëren de posities en de risico’s binnen de portefeuille.

Duurzaam beleggingsuniversum

Het beleggingsproces bestaat uit twee fases: uitfilteren van het beleggingsuniversum op duurzaamheid en de financiële analyse. De eerste fase omvat drie filters. De eerste filter is het UN Global Compact, een wereldwijd pact waarin bedrijven bevestigen dat ze de mensenrechten erkennen, arbeidsvoorwaarden naleven, het milieu respecteren en corruptie zullen bestrijden. Bedrijven die handelen in strijd met dit pact worden uit het beleggingsuniversum geweerd. In de tweede filter worden bedrijven geweerd uit controversiële sectoren (wapens, tabak, kansspelen,…) en bedrijven die controversiële activiteiten ontwikkelen (bijvoorbeeld zeer agressieve verkooppraktijken). In de derde filter worden enkel de bedrijven weerhouden die goed scoren op het vlak van ESGESG-beleid. Die laatste filter wordt ook ‘best-in-class’ genoemd.
Een duurzaamheidsanalyse van landen en overheden is een complex gegeven waarbij we meer dan 50 criteria doorlichten, verdeeld over 5 thema’s: transparantie en democratie op bestuurlijk vlak, milieu, opleiding, gezondheid en verdeling van de rijkdom en ten slotte de economie zelf. Voor de geïndustrialiseerde landen kijken we meer naar de absolute scores per thema, waar de ontwikkelingslanden ook goede punten kunnen krijgen als ze een gunstige evolutie tonen op de geanalyseerde criteria. Vervolgens wordt ook op dit segment van het beleggingsuniversum een ‘best-in-class’-filter toegepast.
In de tweede fase wordt een financiële analyse gemaakt. We willen immers ook een financieel rendement behalen met onze beleggingen. Voor sommige beleggers blijft dat een heikel punt omdat ze ten onrechte denken dat duurzaam beleggen ten koste gaat van hun rendement. Studies tonen echter aan dat maatschappelijk verantwoord beleggen niet alleen een betere inschatting van de risico’s meebrengt, maar dat het bijgestuurde portefeuillerisico ook uitzicht geeft op een beter rendement. Bedrijven die een grondige interne analyse hebben gemaakt van de uitdagingen op het vlak van milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (ESGESG), hebben een helderder toekomstbeeld en betere vooruitzichten.

Conclusie

Met onze patrimoniale aanpak Select Sustainable komen we tegemoet aan een tweeledige doelstelling: op middellange termijn genieten van het rendement van de ondernemingen die het actiefst zijn op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur én ertoe bijdragen dat onze economie duurzamer wordt.

Klaar om voor uw vermogen te zorgen?

Neem contact op en laten we het hebben over financiële gemoedsrust.
Maak kennis met een expert
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel