Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
Kleinkinderen erven rechtstreeks van grootouders: 3 opties
Door Ariane Joris - Head of Estate Planning
De erfenissprong wordt makkelijker en fiscaal interessanter. Ontdek de belangrijkste opties om kleinkinderen rechtstreeks te laten erven.
Erven van grootouders via een testament
De eenvoudigste oplossing als grootouder is om een testament op te stellen in het voordeel van uw kleinkind(eren). Sinds het nieuwe erfrecht op 1 september 2018 in werking trad, is het beschikbaar deel nu hoger. Als u een erfenis nalaat, mag u vrij beschikken over de helft van uw vermogen, ongeacht het aantal kinderen dat u hebt. Fiscaal gezien is het voordelig om uw kleinkinderen te bevoordelen.
Totale generatiesprong
Als u als erfgenaam wilt dat uw eigen kinderen meteen van uw erfdeel kunnen genieten, dan volstaat het (sedert 2012) dat u de nalatenschap verwerpt. Door verwerping gaat de nalatenschap van de overleden grootouder rechtstreeks naar de kleinkinderen. Hier blijft het verschuldigde successierecht minimaal gelijk aan wat verschuldigd was, indien u als erfgenaam uw aandeel niet verworpen had.
Doorschenking
In Vlaanderen is het sedert juli 2018 mogelijk om een deel van de erfenis door te schenken. Dit noemen we ‘gedeeltelijke generatiesprong’ of ‘doorschenking’: De ouder-erfgenaam aanvaardt de erfenis van zijn ouder en betaalt het successierecht. Daarna schenkt de erfgenaam een stuk van zijn erfenis aan zijn eigen kinderen. Die schenking is vrijgesteld van schenkbelasting mits voorwaarden.

Het Waalse Gewest wil iets vergelijkbaars in het leven te roepen. Het decreet werd 3 mei 2019 goedgekeurd, maar is nog niet in werking: Een erfgenaam die erft van zijn ouder, kan zijn eigen kinderen een schenking doen tegen het tarief van 0% schenkingsrecht.
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
Cookie policyEen cookie is een kleine verzameling van gegevens die door een website wordt verstuurd naar een webbrowser en die lokaal wordt opgeslagen op de computer of het elektronisch apparaat van de bezoeker waarop de browser werkt van onze website. Meer informatie over de cookies die worden gebruikt op onze website vindt u in ons Cookiebeleid en in ons Privacycharter.

U kunt uw voorkeuren te allen tijde wijzigen.
Voorkeuren voor cookies
Ik ga akkoord