Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Kleinkinderen erven rechtstreeks van grootouders: 3 opties

Door Ariane Joris - Head of Estate Planning
De erfenissprong wordt makkelijker en fiscaal interessanter. Ontdek de belangrijkste opties om kleinkinderen rechtstreeks te laten erven.

Erven van grootouders via een testament

De eenvoudigste oplossing als grootouder is om een testament op te stellen in het voordeel van uw kleinkind(eren). Sinds het nieuwe erfrecht op 1 september 2018 in werking trad, is het beschikbaar deel nu hoger. Als u een erfenis nalaat, mag u vrij beschikken over de helft van uw vermogen, ongeacht het aantal kinderen dat u hebt. Fiscaal gezien is het voordelig om uw kleinkinderen te bevoordelen.

Totale generatiesprong

Als u als erfgenaam wilt dat uw eigen kinderen meteen van uw erfdeel kunnen genieten, dan volstaat het (sedert 2012) dat u de nalatenschap verwerpt. Door verwerping gaat de nalatenschap van de overleden grootouder rechtstreeks naar de kleinkinderen. Hier blijft het verschuldigde successierecht minimaal gelijk aan wat verschuldigd was, indien u als erfgenaam uw aandeel niet verworpen had.

Doorschenking

In Vlaanderen is het sedert juli 2018 mogelijk om een deel van de erfenis door te schenken. Dit noemen we ‘gedeeltelijke generatiesprong’ of ‘doorschenking’: De ouder-erfgenaam aanvaardt de erfenis van zijn ouder en betaalt het successierecht. Daarna schenkt de erfgenaam een stuk van zijn erfenis aan zijn eigen kinderen. Die schenking is vrijgesteld van schenkbelasting mits voorwaarden.

Het Waalse Gewest wil iets vergelijkbaars in het leven te roepen. Het decreet werd 3 mei 2019 goedgekeurd, maar is nog niet in werking: Een erfgenaam die erft van zijn ouder, kan zijn eigen kinderen een schenking doen tegen het tarief van 0% schenkingsrecht.
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam