Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
Monthly Market News

Economische actualiteit: belegger meert aan in veilige havens

Door Johan Gallopyn - Investment Desk Analyst
De handelsspanningen tussen de VS en hun handelspartners bogen in mei de opwaartse trend om van de aandelenmarkten sinds begin dit jaar. ‘Veilige haven’-beleggingen wonnen terrein. Onze expert, Johan Gallopyn, analyseert voor u de gebeurtenissen op de aandelen-, obligatie-, valuta- en grondstoffenmarkten van de afgelopen maand

Aandelenmarkten: handelsspanningen centraal

Na vier opeenvolgende maanden van stijgende koersen moesten de aandelenmarkten in mei vrij fors achteruit en deden de stijging van april meer dan teniet. De onverwachte verhoging van de tarieven op Chinese import terwijl de onderhandelingen aan de gang waren, de bijkomende dimensie in het conflict door de focus op technologie via het inperken van de leveringen van technologie aan het Chinese Huawei, en het dreigement van de VS om heffingen op te leggen op invoer uit Mexico (tenzij de immigratie vanuit het land aangepakt wordt), herinnerden de beleggers eraan dat de markten nog een tijd met de handelsspanningen zullen moeten leven. De onzekerheid komt er op een ogenblik dat de economische vooruitzichten wereldwijd al eerder neerwaarts zijn gericht. Op geografisch vlak gingen de Aziatische markten er het meest op achteruit (-8,8% in euro), terwijl de overige regio’s ruim 5% moesten prijsgeven. Op sectorvlak werden technologie- en autoaandelen het meest getroffen. Het resultatenseizoen voor het eerste kwartaal kwam uiteindelijk beter uit dan de neerwaarts bijgestelde verwachtingen. De bedrijven van de S&P500 realiseerden over het eerste kwartaal een nulgroei van de winst, tegenover de verwachting van -4% bij het begin van het kwartaal. De groei van de omzet kwam uit op 5%. Wat de vooruitzichten voor het lopende tweede kwartaal betreft, werden de verwachting ook al neerwaarts bijgesteld: per eind mei wordt uitgegaan van een negatieve winstgroei van ongeveer 2%. Bij het begin van het kwartaal bedroeg die verwachting nog 0%. De negatieve bijstelling is in lijn met het gemiddelde.

Obligatiemarkten: van laag naar lager

De obligatierentes van de referentie obligaties van de Duitse en Amerikaanse overheid gingen in mei fors lager. De Duitse 10-jarige rente daalde verder onder nul en evenaart het dieptepunt van juli 2016 (op -0,20%) dat toen werd bereikt in de nasleep van het brexitreferendum en de opstart van het aankoopprogramma van obligaties door de ECB. De risicoaversie bij beleggers door de escalatie in de handelsspanningen in een economie met al zwakke groeivooruitzichten duwt de rendementen lager. De Amerikaanse rente daalde ook naar het laagste niveau sinds september 2017 en staat al 100 basispunten onder de recente piek van het najaar van 2018. De Italiaanse rente volgt de neerwaartse trend niet. Door de sterke prestatie van de Lega in de Europese verkiezingen is de politieke situatie opnieuw onstabieler geworden. Bovendien kan het land weer in aanvaring komen met Europa over haar begroting. De spread tussen Italiaanse en Duitse obligaties nam met 35 basispunten toe. De obligatierentes van Spanje en Portugal konden de dalende rentetrend wel volgen en lieten zelfs nog licht nauwere spreads optekenen. Bedrijfsobligaties lieten voor het eerst dit jaar hogere spreads optekenen. Zowel het ‘investment grade’ als het ‘high yield’ segment had af te rekenen met winstnames.

Centrale banken en monetair beleid: op de achtergrond

De centrale banken in de VS en de eurozone bleven in mei op de achtergrond. Uit de notulen van de recentste vergadering blijkt dat de Federal Reserve de recente zwakte van de inflatiecijfers als tijdelijk beschouwt, wat haar afwachtende houding staaft. De ECB liet zich dan weer voorzichtiger uit over de vooruitzichten van een economische opleving in de tweede jaarhelft. De Noorse centrale bank bevestigde de afgelopen maand dat ze de ingeslagen weg van renteverhogingen zal verderzetten, wellicht al in juni. Meer renteverhogingen kunnen nog volgen later dit jaar en volgend jaar. Noorwegen volgt dus niet de afwachtende houding van andere centrale banken, zoals de ECB of de Zweedse Riksbank.

Deviezen: GBP blijkt toch gevoelig voor brexit-onzekerheid

Munten die als veilig beschouwd worden gingen erop vooruit in mei. De dollar in beperkte mate, de Japanse yen en Zwitserse frank profiteerden meer van risicoaversie bij beleggers. De Noorse kroon verstevigde in de eerste helft van de maand door de bevestigde rentevooruitzichten van de centrale bank, maar moest nadien achteruit door de verzwakking van de olieprijs. Nadat het Britse pond sinds begin dit jaar verstevigde ondanks de brexit-onzekerheid, moest de munt in mei toch fors terrein prijsgeven, waardoor een groot deel van de opgebouwde winst van dit jaar verloren ging. De besprekingen tussen de Conservatieven en Labour leverden geen resultaat op en een vierde poging om het uittredingsakkoord goedgekeurd te krijgen werd uiteindelijk zelfs niet aan het parlement voorgelegd. De Britse premier May nam daarop ontslag, waardoor een nieuwe periode van onzekerheid aanbreekt. De Chinese munt, de renminbi, verzwakte in mei met 2,0% door de heropflakkerende handelsspanningen, maar overschrijdt vooralsnog niet de grens van 7 tegenover de USD. Dat niveau is ook al eind 2016 en eind 2018 een steun gebleken.

Grondstoffen: onzekerheid duwt koersen lager

Voor het eerst dit jaar ging de olieprijs lager in mei (-11,4% in USD) en sloot ruimschoots onder 70 dollar per vat af. De oplopende handelsspanningen tussen de VS en China doen de onzekerheid over de economische groei en dus over de vraag naar olie toenemen. Bovendien bleken de voorraden van ruwe olie in de VS groter dan verwacht. Nochtans waren er, nadat de vrijstellingen op het embargo op Iraanse olie vorige maand niet werden verlengd, een aantal schermutselingen in de Perzische Golf wat herinnert aan de kwetsbaarheid van de bevoorrading uit die regio. Op 25 en 26 juni vergaderen OPEC, Rusland en een aantal andere producenten over de eventuele verlenging van de productiebeperkingen. De prijs van industriële metalen viel in mei fors terug. De koperprijs (-9,2% in USD) viel terug naar zijn niveau van begin dit jaar. De aanhoudend onzekere groeivooruitzichten en de onverwachte opflakkering van de handelsspanningen zijn hiervoor verantwoordelijk. De goudprijs schommelde aanzienlijk in de loop van de afgelopen maand, maar sloot toch boven 1.300 USD per ons af na de dreiging met tarieven op Mexicaanse import door president Trump. Het edele metaal kon profiteren van zijn ‘veilige haven’-status.

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam