Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Economische actualiteit: kan ECB groei aanzwengelen?

Door Hans Bevers - Chief Economist
De slabakkende groei en de zwakke inflatie die de economische actualiteit overschaduwen, baren de ECB kopzorgen. Stimulus is nodig zegt Hans Bevers.

ECB pakt uit met stimulusmaatregelen

Amper twee maanden nadat de ECB haar ‘quantitative easing’ heeft stopgezet, verandert de Europese Centrale bank het geweer van schouder. Wat houdt dat gewijzigde beleid precies in?
  • een renteverhoging komt er dit jaar duidelijk niet meer, maar pas ten vroegste volgend jaar. De rente blijft voorlopig gebetonneerd rond het nulniveau.
  • de ECB zal de commerciële banken opnieuw zeer goedkope leningen verstrekken met een redelijk lange looptijd. Dat geld kunnen zij op hun beurt vervolgens uitlenen aan Europese consumenten en bedrijven.

Groei stelt teleur en kerninflatie blijft zwak

Op zich is zo een beleid niet nieuw: ook in 2014 en 2016 werden dergelijke maatregelen al ontrold. De ECB nam die beslissing omdat de groei teleurstelt. In plaats van 2% in de vorige jaren valt die groeit nu in het beste geval terug op 1%. De oorzaken van de groeivertraging zijn zowel binnenlands als buitenlands. We zien een duidelijke vertraging op het vlak van investeringen, industriële productie en export.

Ook de inflatie ontgoochelt. De kerninflatie zweeft al enkele jaren rond 1%. Vooruitzichten naar een echte versnelling van de inflatie zijn er niet meteen. Zwakke inflatie in combinatie met zwakke groei noopt de ECB tot meer stimulus om te allen tijde de verstrekking van kredieten te kunnen waarborgen.

Vraagzijde blijft vraagteken

Toch blijft het koffiedik kijken of die maatregelen effect zullen hebben. Het korte antwoord luidt: allicht niet op zichzelf, want de ECB kan wel kredieten en leningen ter beschikking stellen om het aanbod te stimuleren. Maar of de vraag dat aanbod zal volgen is andere koek. Uit de laatste bevraging van de ECB blijkt dat de appetijt bij gezinnen en bedrijven namelijk enigszins afkalft.

Internationale plaatje bepalend voor Europese groei

Of de economie ook effectief zal aanzwengelen in Europa zal dus vooral afhangen van het internationale plaatje. Zwengelt de wereldeconomie terug aan met straffere groeicijfers, dan zal ook Europa daarvan profiteren. Overheden kunnen extra bijdragen door meer investeringen aan te kondigen en te implementeren.

Geïnteresseerd? Volg al ons financieel-economische nieuws op blog.degroofpetercam.com
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam