Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Economische actualiteit juli 2018

Door Johan Gallopyn - Investment Desk Analyst
De heropflakkering van het handelsconflict, de centrale banken, Italië, de OPEC… Talrijke gebeurtenissen hebben de markt beïnvloed in de maand juni. Onze expert Johan Gallopyn zet de gevolgen voor de aandelen-, obligatie- en deviezenmarkten van de voorbije maand op een rij.

Economische actualiteit: aandelenmarkten

Dreigementen en tweets werden heen en weer geslingerd tussen de Verenigde Staten en China en Europa. De effectieve maatregelen blijven vooralsnog beperkt maar zouden begin juli in werking kunnen treden. De impact voor de handelspartners zou zwaarder kunnen doorwegen dan voor de VS zelf. De Europese economie is zeer open en evolueert net als de Chinese al naar een trager groeiritme. Indien de invoerheffingen die nu op tafel liggen (actief en dreigementen), voor een totaal van USD 450 miljard effectief in werking zouden treden, dan zou dat het grootste deel van de uitvoer van China naar de VS betreffen. Om de impact op de economie te milderen, heeft de Chinese centrale bank de reserve ratio al verlaagd die commerciële banken moeten aanhouden bij de centrale bank. Daardoor kunnen ze gemakkelijker kredieten verlenen. In Duitsland lag de autosector onder vuur en kwam Daimler als eerste grote bedrijf met een winstwaarschuwing naar buiten als gevolg van de verwachte lagere verkopen en hogere kosten door de handelstarieven. Ook de beurskoersen van andere Duitse autobouwers moesten achteruit. De Amerikaanse aandelenmarkt deed het in die context beter dan de Europese, en kon als enige regio een positieve performance voorleggen over de afgelopen maand (MSCI US +0,6% in euro). De Nasdaq Composite index kon zelfs een nieuw historisch record optekenen. De emerging markets deden het opnieuw minder goed. In de komende weken komt de bekendmaking van de bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal op gang. Voor de bedrijven van de S&P500 zijn de verwachtingen hooggespannen met een stijging van 20,0% (analistenconsensus) ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar.

Economische actualiteit: obligatiemarkten

Nadat de Italiaanse regering uiteindelijk toch werd gevormd met een coalitie van Lega en de Vijfsterrenbeweging, kwam er enige ontspanning op de Europese obligatiemarkt. De regering herhaalde haar voornemen om een belastingverlaging en een minimuminkomen door te voeren – met de gevolgen voor de begroting –, maar bevestigde ook dat ze niet in vraag stelt dat Italië deel uitmaakt van de euro. De rente op de ‘veilige’ Duitse obligaties op 10 jaar ging daarop weer hoger naar 0,50%, terwijl de rente op Italiaanse obligaties daalde. Die rente blijft echter nog een volledig procentpunt hoger (rond 2,75%) dan voor de crisis rond de regeringsvorming. Voor de andere periferielanden is de rente grotendeels genormaliseerd. Na de vergadering van de ECB die een voorzichtige benadering in het vooruitzicht stelde, en de heropflakkering van de handelsstrubbelingen, kalfde de Duitse rente opnieuw af om de maand af te sluiten rond 0,30%. De Amerikaanse 10-jarige rente evolueerde verder in een vrij nauwe marge tussen 2,8% en 3,0% waarbinnen ze zich al een aantal maanden bevindt. Het renteverschil tussen de 10-jarige en 2-jarige rente liep verder terug tot 30 basispunten, het laagste niveau sinds 2007. De rente op obligaties met kortere looptijden wordt hoger geduwd door de verwachte rentepolitiek van de Federal Reserve, terwijl de langere looptijden worden gedrukt door beleggers die op zoek zijn naar een veilige belegging. De spreads voor bedrijfsobligaties gingen opnieuw wat hoger, in een algemene beweging naar risicoschuwe beleggingen .

Economische actualiteit: centrale banken en monetair beleid

De vergaderingen van de centrale banken in de VS en de eurozone brachten meer inzicht in de toekomstige monetaire politiek. De Federal Reserve voerde, zoals algemeen verwacht, de tweede verhoging van de kortetermijnrente van dit jaar door met 25 basispunten , en schetste een positief beeld van de economische situatie. Belangrijker was dat de meeste Fed-leden nu verwachten dat er in totaal vier renteverhogingen zullen komen in 2018 in plaats van drie. Dat is een scenario waar de markt al rekening mee was gaan houden, maar de bevestiging ervan werd samen met de begeleidende commentaren toch gezien als een minder soepel standpunt dan voordien. De Europese Centrale Bank kondigde aan dat ze haar aankoopprogramma voor obligaties vanaf oktober zal halveren naar 15 miljard euro per maand, en dat tot december waarna het zal eindigen. Wat de timing van een eerste renteverhoging betreft, blijven de vooruitzichten van de ECB zeer voorzichtig. Die wordt nu verwacht na de zomer van 2019. Dat was wat later dan waar de markt tot nu toe van uitging. De Noorse centrale bank gaf zeer uitdrukkelijk te kennen dat ze hoogstwaarschijnlijk in september de rente zal verhogen. De Bank of England zal mogelijk in augustus al die stap zetten.

Economische actualiteit: deviezen

Ondanks de heropflakkering van de handelsspanningen, de politieke onzekerheid in de eurozone en het als soepel geziene standpunt van de ECB, verstevigde de euro tegenover de meeste andere munten in de afgelopen maand. Tegenover de dollar bleef de euro nagenoeg ongewijzigd over de voorbije maand, maar over het tweede kwartaal steeg de Amerikaanse munt met een forse 5,3%. Het Britse pond moest in juni wat achteruit ondanks het minder soepele standpunt van de Bank of England. De onderhandelingen over de brexit blijven zeer moeizaam verlopen. De grondstoffenmunten moesten eveneens achteruit door de zwakkere grondstoffen. De Noorse kroon won dan weer terrein nadat de centrale bank bevestigde dat een renteverhoging in september waarschijnlijk is. De Chinese yuan verloor aanzienlijk terrein, in eerste plaats tegenover de USD, en bereikte de laagste koers sinds het begin van het jaar. De handelsspanningen met de VS en signalen van een tragere economische groei wogen op het sentiment. Er wordt verwacht dat de Chinese centrale bank de monetaire politiek zou kunnen gaan versoepelen. Maar de mogelijkheid bestaat ook dat China de ontwaarding van zijn munt zal gebruiken als wapen in het handelsconflict.

Economische actualiteit: grondstoffen

De OPEC en Rusland maakten de begin 2017 ingevoerde productiebeperkingen zo goed als ongedaan door aan te kondigen om vanaf begin juli 1 miljoen vaten per dag extra te produceren. De olieprijs steeg toch tot net onder 80 USD/vat, ook al was de aankondiging algemeen verwacht. In de praktijk zou de extra productie immers slechts 600.000 vaten bedragen omdat de meeste producenten – op Saoedi-Arabië na – nog nauwelijks beschikbare capaciteit hebben (3 miljoen vaten per dag, waarvan 2 miljoen in Saoedi-Arabië, volgens de IEA). Ook de vaststelling dat de OPEC en andere producenten er nog altijd in slagen met een gemeenschappelijk standpunt naar buiten te komen, ondersteunt de koers. De Verenigde Staten zetten Saoedi-Arabië onder druk om die capaciteit te benutten en zo de weggevallen capaciteit van Iran ten gevolge van het hernieuwde embargo te compenseren. De industriële metalen kenden een zwakke maand (GSCI Industrials -5,1%). Dat was het gevolg van een aantal factoren: signalen van tragere groei in China (de grootste gebruiker van metalen), een sterke dollar en het escalerende handelsconflict dat tot een wereldwijd tragere groei kan leiden. De goudprijs bereikte in de loop van juni even het niveau van 1.300 dollar per ons, maar moest in de tweede helft van de maand fors achteruit na de opwaarts bijgestelde renteverwachting door de FED.
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel