Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Monthly Market News

Door Johan Gallopyn - Investment Desk Analyst
Onze expert Johan Gallopyn bekijkt de trends op de aandelen-, obligatie- en deviezenmarkten van de voorbije maand. Lees meer.
Na een woelige start van de maand - het handelsconflict - kwamen de markten in rustiger vaarwater terecht. De aandelenmarkten konden juli met duidelijke winst afsluiten in alle regio's. Onze expert Johan Gallopyn bekijkt de trends op de aandelen-, obligatie- en deviezenmarkten van de voorbije maand.

Economische actualiteit: aandelenmarkten

De maand juli ging niet van start onder een gunstig gesternte nadat de eerder aangekondigde Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen en de Chinese vergeldingsmaatregelen op Amerikaanse import effectief werden ingevoerd. Nieuwe dreigementen volgden (de volledige Chinese import aan tarieven onderwerpen). De aandacht verschoof in de loop van de maand naar de bekendmaking van de bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal en de handelsspanningen namen verder af nadat de ontmoeting tussen president Trump en de voorzitter van de Europese Commissie Juncker minstens tijdelijk een ‘staakt-het-vuren’ opleverde. De aandelen in alle regio’s gingen hoger met de eurozone (MSCI EMU +3,5%) en de Verenigde Staten voorop. Ze staan sinds begin dit jaar weer in positief terrein, met uitzondering van de emerging markets. Met name de Aziatische regio (MSCI Asia +0,7%) bleef achter door de zwakke prestatie van de Chinese aandelen. De Amerikaanse technologie-index Nasdaq kon in de loop van de maand nog een nieuw historisch tekort optekenen, net onder de grens van 8.000 punten. Maar een aantal sterk gevolgde technologiebedrijven moesten resultaten onder de verwachtingen opbiechten (Facebook, Netflix, Twitter), waardoor de index terugviel. Andere technologiebedrijven voldeden dan weer wel aan of overtroffen de verwachtingen (Apple, Amazon, Microsoft). Aan het einde van de maand hadden ongeveer de helft van de bedrijven hun resultaten gepubliceerd en ze overtreffen zowel op niveau van de omzet als de winst de verwachtingen. In hun commentaren rapporteren een aantal industriële bedrijven dat er een beperkte impact is van de handelstarieven, maar de meeste bedrijven zien vooralsnog geen significante invloed. De verwachtingen voor de komende kwartalen worden dan ook niet beïnvloed.

Economische actualiteit: obligatiemarkten

De 10-jarige obligatierentes gingen hoger, vooral in de tweede helft van de afgelopen maand. De Amerikaanse rente bereikte net geen 3% en de Duitse rente bleef net onder 0,5%. De rentes werden hoger geduwd door een aantal factoren. In de VS blijven de economische cijfers gunstig, waardoor de Federal Reserve haar verwachte traject van renteverhogingen zal uitvoeren. Bovendien maakte de overheid bekend dat ze in de tweede helft van het jaar meer obligaties zal uitgeven dan eerder verwacht. Dat is een gevolg van het grotere overheidstekort dat voortvloeit uit de belastingverlaging en meer uitgaven. Europese obligaties volgden de trend, ook al omdat er enige ontspanning kwam in het handelsconflict met de VS na de ontmoeting van Juncker met Trump. Beide obligatiemarkten ondervonden daarnaast een impact van de marktverwachting omtrent een aanpassing van de monetaire politiek in Japan. De spreads voor bedrijfsobligaties gingen de afgelopen maand lager, na een aantal maanden met toenemende renteverschillen. Dat was vooral merkbaar in het hoger risicosegment.

Economische actualiteit: centrale banken en monetair beleid

In de aanloop tot de vergadering van de Bank of Japan was in de markt een verwachting ontstaan dat er aanpassingen aan de monetaire politiek – lees minder soepel, in navolging van de centrale banken in de VS en Europa - zouden kunnen worden aangekondigd. Uiteindelijk bleven die aanpassingen beperkt tot eerder technische zaken en blijft de BOJ nog ‘gedurende geruime tijd’ haar uiterst soepele politiek voortzetten. De centrale bank verlaagde trouwens haar inflatievooruitzichten. De doelstelling van de BOJ blijft om de 10-jarige rente rond 0% te houden, maar zal voortaan een (informele) schommelingsmarge hanteren van 0,2% naar boven en naar onder tegenover 0,1% ervoor. De bedoeling is om de markt beter te laten functioneren in situaties waar schaarste op de markt zou ontstaan door het aankoopprogramma. De Chinese centrale bank neemt een soepeler standpunt in door liquiditeitsinjecties en maatregelen om de kredietverstrekking gemakkelijker te maken. Meer maatregelen worden verwacht.

[H2] Economische actualiteit: deviezen

Op de deviezenmarkt vielen geen grote schommelingen te noteren. Het Britse pond bleef vrij stabiel in de storm die ontstond in de regering May nadat in de whitepaper van de eerste minister een softe brexit naar voor werd geschoven. Het GBP werd niet gesteund door de economische cijfers waar de kleinhandelsverkopen in juni sterker daalden dan verwacht, weliswaar na twee sterke maanden ervoor. Ook de recente inflatiecijfers kwamen lager uit dan verwacht. Een renteverhoging begin augustus bleef evenwel de marktverwachting, maar met een voorzichtiger vooruitzicht voor het vervolg. De yen kende wat volatiliteit door de verwachting bij sommige marktpartijen dat een Japanse centrale bank een minder soepel standpunt zou innemen, wat uiteindelijk niet is uitgekomen. De yen sloot de maand lager af. De Chinese munt zette zijn daling van vorige maand voort (-3,2% tegenover de EUR). Tegenover de Amerikaanse dollar loopt het verlies sinds het begin van het tweede kwartaal al op tot 8%. Naar verwachting zal de Chinese centrale bank een soepelere monetaire politiek gaan hanteren. Dat is het gevolg van indicaties van een tragere economie en de handelsspanningen met de VS. De interpretatie van de markt is dat de Chinese overheid de daling van de munt niet actief stuurt, maar wel tolereert.

Economische actualiteit: grondstoffen

De grondstoffenprijzen moesten na een al zwakke maand juni verder achteruit. De industriële metalen (GSCI Industrials) deden er nog eens 4,6% af in juli. De oorzaken zijn verdere signalen van groeivertraging in China, nog aangewakkerd door de onzekerheid van de impact op de wereldwijde groei van de handelsspanningen tussen de VS en China. De olieprijs viel om dezelfde redenen terug. Bovendien waren er berichten die geen schaarste in het aanbod in het vooruitzicht stellen, met name de mogelijkheid dat bepaalde landen vrijstelling zouden krijgen op het verbod om Iraanse olie in te voeren, een sneller dan verwacht herstel van het Libisch aanbod en het dreigement van president Trump om de strategische reserves aan te spreken. De goudprijs ging opnieuw lager en bereikte het laagste niveau in een jaar. De trend naar hogere rentes blijft het edele metaal parten spelen.

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam