Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
Video

Covid-19: drie actuele macro-economische vragen

Door Hans Bevers - Chief Economist
De Covid-19-pandemie en de reactie van beleidsmakers daarop blijven bepalend voor de wereldeconomie en de financiële markten. Terwijl de meeste landen de coronamaatregelen versoepelen, komt het economisch herstel op gang. Hoe krachtig zal dat zijn? Intussen gingen overheden en centrale banken over tot enorme geldinjecties in de economie. Moeten we een opstoot van inflatie vrezen? En wat is de impact van de geopolitieke spanningen op de internationale handel? Chief Economist Hans Bevers geeft zijn visie op de macro-economische actualiteit.

De coronamaatregelen versoepelen, maar levert dat ook economisch herstel op?

Ja, toch wel, zeker economisch herstel. De vertrouwensindicatoren gaan duidelijk hoger, kijk maar naar de kleinhandelscijfers of werkgelegenheidscijfers. Alle tekenen wijzen op economisch herstel. Dat is ook de verwachting, als de maatregen voor corona versoepelen, dan zou de economie moeten opveren. De huidige groeicijfers zullen we echter niet kunnen doortrekken, in afwachting van een vaccin draait de economie niet op volle toeren, de gezinnen en bedrijven houden de vinger op de knip.

Na de enorme geldinjecties in de economie door de overheid, wat met inflatie?

Er is geen reden tot ongerustheid voor inflatie, zeker niet op korte termijn. Er is inderdaad door de overheid en de centrale banken veel geld gepompt in de economie en het financieel systeem, maar, in afwachting van een vaccin blijven de gezinnen en bedrijven de risico-aversie aanhouden, er is momenteel een overaanbod in de economie. Macro-economisch blijft de vraag achter op het aanbod, dat is niet echt een context, macro-economisch gezien, die inflatoir is. Wel integendeel. De overheid en de centrale banken zoeken echter actief naar een hogere inflatie. Dat heeft zijn voordelen. Langs monetaire kant zal de economie makkelijker groeien, meer tractie krijgen en langs budgettaire kant zal inflatie de overheid helpen om de reële schuldenlast verminderen. De schuldgraad is dan ook enorm gestegen, in sommige landen tot 20 procentpunt van het bruto binnenlands product.

De geo-politieke spanningen en de internationale handel

De spanningen in de handelsrelaties lopen inderdaad hoog op tussen bijvoorbeeld China, denk maar aan de gespannen situatie in Hong Kong, de spanningen tussen India en China, Europa en de VS enz. waardoor vele landen gewonnen zijn voor een digitale taks op de technologiebedrijven. Dat is natuurlijk niet naar de zin van Trump, hij dreigde al met tegenmaatregelen. En wat met de internationale handel? Die is sterk verminderd door de Covidcrisis, maar op zich is de situatie niet echt catastrofaal. Belangrijk is echter wat er zal gebeuren binnen vier maanden, tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Joe Biden ligt sterk voorop in de peilingen. Als hij president wordt dan zal de druk op China aanhouden, maar de transatlantische relaties zouden wel kunnen verbeteren. De bedrijven houden, in deze context, steeds meer rekening met bottlenecks in de internationale voorraadketens. Dat is een de-globalisatietrend, die begon in de financiële crisis van 2008 en nu zich verder doortrekt tijdens de Covidcrisis. Ook automatiseren en digitaliseren, kortom, de nieuwe technologiëen worden steeds belangrijker om regionaler te produceren. Dat wordt nu volop onderzocht. Last but not least, is er ook nog het klimaat. Meer en meer gezinnen houden er rekening mee. Dat heeft als gevolg dat ongebreidelde liberalisering, die we kennen sinds de val van de Berlijnse muur, nu op zijn limieten gebotst is.
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam