Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
Het einde van de dubbele belasting van Franse dividenden?
Door Ariane Joris - Head of Estate Planning
De Belgische belegger die Franse aandelen aanhoudt wordt dubbel belast. Enerzijds in Frankrijk en anderzijds in België. Een recent arrest van het Hof van Cassatie zou hem moeten toelaten een belastingkrediet te bekomen.
In een notendop:
  • Franse dividenden uitbetaald aan een Belgische ingezetene zijn onderhevig aan een zware fiscale druk. De totale fiscale druk van toepassing op dividenden van Franse oorsprong bedraagt 40,50% (sedert verhoging RV naar 30% per 1 januari 2017): eerst wordt in Frankrijk een bronheffing van 15% ingehouden indien de belastingplichtige opteert voor de toepassing van het verdrag tot voorkoming van dubbele belasting, en vervolgens wordt het nettobedrag van het dividend in België onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.
  • Tot op heden heeft de Belgische Staat de belastingplichtigen het belastingkrediet, genaamd forfaitair buitenlandse belasting (FBB), die tot doel heeft de buitenlandse belasting te verrekenen, ontzegd. Nochtans is dit principe van belastingkrediet voorzien in het Frans – Belgisch dubbelbelastingverdrag.
  • Het Belgische Hof van Cassatie heeft in een recent arrest van 16 juni 2017 (F15.0102.N) geoordeeld dat de bepalingen van het internationaal recht voorrang moeten hebben op de bepalingen van het interne Belgische recht. Op grond hiervan dient België een belastingkrediet (het FBB) toe te kennen ten belope van minstens 15% van het ontvangen netto dividend, hetgeen ertoe leidt dat de fiscale druk op Franse dividenden wordt herleid tot 27,5%.
  • Gevolg zou dus zijn dat dividenden van Franse oorsprong minder belast zouden zijn dan dividenden van Belgische oorsprong (die onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 30%).
  • De betrokken belastingplichtigen hebben de mogelijkheid om terugbetaling te krijgen van dit verschil voor wat betreft dividenden van Franse oorsprong genoten sedert 1 januari 2012.
Teneinde omtrent dit onderwerp meer te weten, gelieve hieronder te klikken teneinde de integrale tekst te bekomen.
Aarzel niet om contact op te nemen met onze afdeling Estate Planning. Onze specialisten zullen al uw bijkomende vragen graag beantwoorden en samen met u eventuele oplossingen zoeken.
Deel het artikel
Blijf op de hoogte
Abonneer u op onze blog
Geïnteresseerd in het actuele financiële nieuws? Abonneer u op de blog en ontvang voortaan één keer per week de nieuwste artikels en inzichten van onze experts.
We respecteren uw privacy en we zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
Cookie policyEen cookie is een kleine verzameling van gegevens die door een website wordt verstuurd naar een webbrowser en die lokaal wordt opgeslagen op de computer of het elektronisch apparaat van de bezoeker waarop de browser werkt van onze website. Meer informatie over de cookies die worden gebruikt op onze website vindt u in ons Cookiebeleid en in ons Privacycharter.

U kunt uw voorkeuren te allen tijde wijzigen.
Voorkeuren voor cookies
Ik ga akkoord