Verder denken dan vandaag, vooruitgang voor iedereen

Duurzaam beleggen: uw ambitie

vandaag en morgen

Succesvolle ondernemers, vrije beroepen, bedrijven, families en privébeleggers krijgen advies bij het beschermen, opbouwen en overdragen van hun kapitaal in de beste omstandigheden. Opdat u uw ambities en projecten kan realiseren, Bank Degroof Petercam zorgt actief voor uw vermogen. Experts analyseren uw patrimonium en bepalen een duurzame strategie, die ook robuust en wendbaar is, om alle situaties het hoofd te kunnen bieden. Vandaag en in de toekomst. Om het hoofd te bieden aan de huidige milieu- en maatschappelijke uitdagingen en een duurzame investeringsstrategie uit te bouwen, stelt Bank Degroof Petercam investeringsfondsen voor, beheerd door Degroof Petercam Asset Services. Het dagelijks beheer van de fondsen wordt door Degroof Petercam Asset Services gedelegeerd aan Bank Degroof Petercam.

Uw vermogen houdt rekening met duurzaamheid

Sinds 2001 kiest Degroof Petercam resoluut voor duurzaam beleggen en een toekomst die bijdraagt aan welzijn voor iedereen. De kennis is na verloop van tijd verder verfijnd en geoptimaliseerd met als resultaat een rigoureus beleggingsproces, dat Bank Degroof Petercam evalueert en vandaag méér dan ooit zijn (meer)waarde bewijst.
De methodologie en niet-exhaustieve criteria voor duurzame selectie:
  • Uitsluiting van controversiële sectoren en activiteiten, denk maar aan tabak, kansspelen, wapens, entertainment voor volwassenen en bedrijven die UN Global Compact niet respecteren.
  • Selectie op basis van drie criteria: milieu (E), sociaal (S) en goed bestuur (G). De ESG-factoren zijn geïntegreerd in het onderzoek, de analyse en de selectie van effecten voor een beleggingsportefeuille volgens het best-in-class-principe, een kwantitatieve ESG-screening.
  • Ten slotte is er ook de thematische of kwalitatieve ESG- screening op basis van de integratie van duurzame thema’s binnen het bedrijf, zo bijvoorbeeld bedrijven actief op het gebied van milieu-oplossingen (groene energie of watervoorziening) die sterk groeien en hun activiteiten uitbreiden rond dat thema.
De duurzaamheidsexperten van de Bank Degroof Petercam verzekeren de selectie, de opvolging en de duurzame evaluatie van de geselecteerde activa. Duurzame initiatieven binnen bedrijven worden aangemoedigd, ook door stemrecht op algemene vergaderingenen en dialoog met hun management. Reken op een proactieve aanpak, zodat de keuze voor duurzaamheid voor iedereen de moeite waard is op lange termijn.

Pioniers in beleggingsfondsen en experts in private banking sinds 1871.

Bij Degroof Petercam beschikt u over de expertise van verschillende métiers.

Lees meer over het beleggingsbeleid en de selectiecriteria.

Download de brochure

Toonaangevend in vermogensbeheer en duurzaam beleggen

Dankzij de ervaring van Degroof Petercam private bankers, bent u zeker van beleggingsoplossingen die tot de beste van de markt behoren.
Degroof Petercam is een onafhankelijke Belgische vermogensbeheerder met sterke financiële draagkracht.
Het beheer van uw vermogen op lange termijn is in goede handen, op elk moment van uw leven.
60miljard
Vermogen in beheer
1422
Experts dagelijks tot uw dienst

Degroof Petercam kiest de beleggingsstrategieën die in de meest turbulente periodes en op lange termijn hun nut bewezen. Het beheer dat hierbij voorstaat, leidt tot duurzame resultaten.

Deze strategieën repliceren de allocatie van activa die binnen de groep wordt toegepast uitsluitend via duurzame vehikels. De duurzaamheidsfilters komen tot uiting door uitsluitingen van controversiële sectoren en activiteiten, door positieve duurzaamheidsanalyses, en door betrokkenheid en aandeelhoudersstemming.

De beleggingsstrategieën in de praktijk

Maak uw keuze
Select Global Sustainable Low - B
Select Global Sustainable Medium - B
Select Global Sustainable High - B
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam