Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

De digitalisering in België: werk aan de winkel?

Door Degroof Petercam - Marketing & Communication Specialist
Een bevolking die mee is met de digitalisering, heeft een positieve impact op het concurrentievermogen en de innovatiekracht van een land. En een land dat er in slaagt om digitale talenten en tech-ondernemers juist te omkaderen, zal die innovatiekracht maximaal kunnen benutten. Aan de hand van vijf dimensies, leggen de economen van Degroof Petercam uit waar België sterk staat, en waar er werkpunten zijn. We laten vele andere Europese landen achter ons, maar hoe houden we die voorsprong vast?
Minister van Digitale Agenda, Alexander De Croo, stelt dat het versterken van digitale vaardigheden van de Belgische bevolking een absolute beleidsprioriteit moet zijn voor het komende jaar. De digitalisering is een belangrijke factor voor het concurrentievermogen van onze economie en een belangrijke bouwsteen voor onderzoek en ontwikkeling, een van de domeinen bij uitstek waarop de Belgische economie moet inzetten. Daarnaast willen we vermijden dat Belgische digitale talenten en internetondernemers naar Silicon Valley trekken omdat ze in het Belgische kader worden tegengehouden door slechte infrastructuur, te veel en complexe regulering of een gebrek aan financieringsmogelijkheden. Maar hoever staat België eigenlijk inzake digitalisering? Wat zijn de Belgische digitale troeven en wat zijn de zwaktes? Welke rol kan de overheid hierin spelen?

Digitalisering: België in Europees perspectief

De vooruitgang inzake digitalisering kan worden gemeten met de samengestelde index van de digitale economie en maatschappij (Digital Economy and Society, DESI) van de Europese Commissie. Die index bestaat voor alle landen van de EU en omvat dertig relevante indicatoren rond vijf dimensies: connectiviteit, menselijk kapitaal, internetgebruik, integratie van technologie en digitale overheidsdiensten. De DESI-score voor België in 2017, grotendeels gebaseerd op cijfers van 2016, bedraagt 0,61, wat een degelijke zesde plaats oplevert op de Europese ranglijst.

Ons land doet het relatief goed inzake digitalisering. Het behoort dan ook tot de cluster van hoog performante landen.

België gaat er wel op vooruit ten opzichte van vorig jaar, maar zakt in de Europese ranglijst één plaats ten koste van Luxemburg. Op Europese vergelijkingsbasis doet ons land het dus relatief goed. Het behoort dan ook tot een cluster van hoog performante landen samen met Denemarken, Finland, Zweden, Nederland, het VK, Ierland, Luxemburg en Estland.

Sterktes en zwaktes van digitalisering

Een uitsplitsing van de DESI-score naar categorie leert ons waar onze digitale troeven en onze digitale zwaktes zitten. De eerste dimensie, connectiviteit, is een duidelijke troef. België neemt in 2017 een derde plaats in wat de connectiviteitsgraad betreft. Van de buurlanden doen enkel Nederland en Luxemburg het beter. Verbeteringen zijn wel mogelijk als het gaat over de penetratiegraad van mobiele breedband en de prijs van de vaste breedbandverbinding.

De tweede dimensie,
menselijk kapitaal, is duidelijk minder sterk. Ons land bevindt zich op de elfde plaats in de Europese ranglijst. Hoewel België een groot percentage internetgebruikers heeft, een hoog percentage personen met fundamentele digitale vaardigheden en een hoog percentage ICT-specialisten op de werkvloer, is er ook een duidelijk probleem. Dat is namelijk het erg lage percentage afgestudeerden in de richtingen wetenschappen, technologie en wiskunde. Op termijn kan dat problematisch zijn voor de Belgische innovatiecapaciteit en het economisch groeipotentieel.

Het
internetgebruik, de derde dimensie, is over het algemeen goed. Van de buurlanden laten we enkel Nederland en Luxemburg voor.

De vierde dimensie, de
integratie van digitale technologie in het bedrijfsleven, is ook een duidelijke troef. We hebben een hoog aantal ondernemingen dat gebruikmaakt van software om intern digitale informatie uit te wisselen. Daarnaast heeft België een hoog aantal kmo’s dat producten of diensten online verkoopt en een hoog aantal kmo’s dat buiten de landsgrenzen actief is. Volgens die dimensie bevindt België zich op een vijfde plaats op de Europese ranglijst en laat het daarmee alle buurlanden achter zich.
De digitale economie: België versus buurlanden
De vijfde dimensie, de digitale overheidsdiensten, is eerder een zwakte voor de Belgische economie. Ons land komt uit op een dertiende plaats op de Europese ranglijst. De Belgische federale staatsstructuur vormt hier in het bijzonder een uitdaging voor het leveren van een coherente digitale publieke dienstverlening.

Digital Belgium

De rol van de overheid kan belangrijk zijn inzake de digitalisering van een economie omdat het gaat over een domein dat sterk verweven is met onderwijs, infrastructuur en spillovers naar andere sectoren. De visie en de krijtlijnen voor het digitale beleid in België worden gevormd door het plan ‘Digital Belgium 2020’ voorgesteld in 2015 door minister De Croo. Het plan heeft drie hoofddoelstellingen. Ten eerste de top drie behalen voor de hierboven besproken DESI-score. Ten tweede 1.000 nieuwe start-ups creëren. Ten derde 50.000 nieuwe digitale banen creëren in diverse sectoren. De ambitie is dus aanwezig en de gestage vooruitgang toont dat we de goede kant uitgaan.

België krijgt een goed digitaal rapport

België doet het goed op het vlak van connectiviteit, internetgebruik en de grote integratie van digitale technologieën in ondernemingen. De zwakke punten zijn het tekort aan personen met digitale expertise en digitale overheidsdiensten. Vooral het wegwerken van het tekort aan afgestudeerden in de richtingen wetenschappen, technologie en wiskunde moet een beleidsprioriteit blijven. Een grotere samenwerking tussen het onderwijsnet en het bedrijfsleven lijkt een voor de hand liggende oplossing. België heeft dus de digitale boot niet gemist, maar er lijkt toch nog wat werk voor de boeg.
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel