Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Deglobalisering of nieuwe doorstart?

Door Hans Bevers - Chief Economist
Volgt er weldra een deglobalisering? Of maakt de wereldeconomie een nieuwe doorstart? Onze hoofdeconoom Hans Bevers zocht het uit voor u.
De globalisering lijkt de voorbije jaren op zijn limieten te botsen. De internationale handelsvolumes nemen bijvoorbeeld niet sneller meer toe dan de brede onderliggende economische activiteiten. Ook de internationale kapitaalstromen tonen aan dat de globalisering stokt. En dat gebeurt niet voor het eerst.

Nieuwe technologie stuwt globalisering

Als we even terugblikken op het verleden, dan valt op dat er diverse fases van globalisering zijn geweest.
  • eerste fase van globalisering: einde van de 19de eeuw gedreven door nieuwe communicatietechnieken, transporttechnieken zoals stoomkracht en transatlantische verbindingskabels.
  • tweede fase van globalisering: na de Tweede Wereldoorlog, ook gedreven door nieuwe technieken zoals het gebruik van containers, telefonie en luchtverkeer.
  • derde fase na val Berlijnse muur is spectaculairst: de hele wereld zou worden geïntegreerd in het westerse kapitalistische systeem onder leiding van de Verenigde Staten, de zogenaamde Washington Consensus.

En ook deglobalisering…

Recent zien we duidelijk een aantal tekenen van deglobalisering: de internationale kapitaalstromen lopen terug en de protectionistische retoriek treedt opnieuw meer op het voorplan. Toch is dat gegeven niet nieuw. Het is al langer zo dat de waardeketens sneller, slimmer en korter worden, ook nu weer onder impuls van technologie. Door de almaar toenemende automatisering worden de arbeidskosten echter minder belangrijk en wint dicht bij de eindklant opereren aan belang. Die evolutie vertaalt zich in een regionalisering in de waardeketens, die lokaler en kennisintensiever worden.

Vierde golf globalisering waarschijnlijk?

Staan we aan de vooravond van een vierde golf van internationalisering, die door de nieuwe technieken, zoals artificial intelligence, blockchain en big data, heel disruptief zal zijn voor de dienstensector? Omwille van de volgende redenen zal het volgens mij zo een vaart niet lopen.
  • het niet eenvoudig om internationale standaarden af te spreken rond de uitwisseling van diensten.
  • hoewel de technologie het makkelijker maakt om internationaal diensten uit te wisselen, moet veel lokaal gebeuren.
  • veel diensten zijn al geïnternationaliseerd. Het is niet vanzelfsprekend om alle sectoren in diezelfde richting te doen bewegen.
Kortom, een snelle globalisering van goederen en diensten is naar mijn gevoel vooralsnog weinig waarschijnlijk.
Geïnteresseerd? Volg ons economische nieuws op blog.degroofpetercam.com

U en uw vennootschap

Neem contact op en haal meer uit uw bedrijf.
Maak kennis met een expert
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam