Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
Video

DBI-Fonds: ideale belegging voor vennootschappen

Door Kris Organe - Private Banking Portfolio Manager
Aangezien spaargeld voor vennootschappen in de meeste gevallen geen rente meer oplevert en er soms zelfs een negatieve rente wordt gehanteerd, bekijken steeds meer bestuurders de mogelijkheden om te beleggen binnen de vennootschap. Maar wat zijn de aandachtspunten daarbij? Kris Organe, Business Developer DBI bij Degroof Petercam, geeft meer uitleg.

Meerwaarde individuele aandelen belast

Binnen de vennootschap kan u beleggen in individuele aandelen of fondsen bijvoorbeeld. Sinds een wijziging in het Wetboek Vennootschappen in 2018 is beleggen in individuele aandelen echter minder interessant geworden. De meerwaarden die de vennootschap realiseert op individuele aandelen worden namelijk belast. Het gaat over een tarief van 20% voor kmo’s en 25% voor grote vennootschappen.

Uitzondering indien belegging voldoet aan DBI-voorwaarden

Er is wel een uitzondering op de meerwaardebelasting, indien de belegging voldoet aan de DBI-voorwaarden. DBI staat voor Definitief Belaste Inkomsten, en verwijst naar de Europese Moeder-Dochterrichtlijn. Die bepaalt dat een dividend dat tussen twee vennootschappen wordt opgestroomd geen tweede keer belast wordt, indien voldaan is aan drie voorwaarden:
  • Participatievoorwaarde: het moederbedrijf moet minstens 10% of 2,5 miljoen euro van de dochtervennootschap in bezit hebben
  • Taxatievoorwaarde: de dochtervennootschap moet een normaal taxatieregime ondergaan hebben
  • Permanentievoorwaarde: het moederbedrijf moet haar participatie minstens 1 jaar aanhouden

DBI-fonds goede oplossing voor kmo’s

Omdat het voor kmo’s moeilijk is om aan die voorwaarden te voldoen, biedt de financiële wereld een oplossing onder de vorm van een DBI-fonds of DBI-bevek. Dat is een aandelenfonds dat minstens 90% van haar netto-inkomsten uitkeert. Dan is er vrijstelling van de belasting op meerwaarden. Maar dit geldt enkel ten belope van het vrijstellingspercentage. Dit wil zeggen: de bedrijven waarin het DBI-fonds belegt, moeten zelf een normale taxatie ondergaan hebben om van de vrijstelling te kunnen genieten.
Daarnaast is het zo dat het fonds op het uitgekeerde dividend 30% roerende voorheffing zal inhouden, maar die kan een jaar later gerecupereerd worden via de vennootschapsbelasting.

Volledig liquiditeitsoverschot in DBI-fonds beleggen?

Een bedrijf kan in principe zijn volledige liquiditeitsoverschot in DBI-fondsen beleggen. Maar uiteraard verdient het aanbeveling om dit te bekijken binnen een globale beleggingsstrategie met de nodige diversificatie. Kmo’s moeten ook rekening houden met het verlaagd tarief voor de vennootschapsbelasting. Om daarvan te kunnen genieten, mag u maximaal de helft van het kapitaal en de reserves op het einde van het jaar beleggen in aandelen.
Blijf op de hoogte
Abonneer u op onze blog
Geïnteresseerd in het actuele financiële nieuws? Abonneer u op de blog en ontvang voortaan één keer per week de nieuwste artikels en inzichten van onze experts.
We respecteren uw privacy en we zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam