Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Chili: beurzen onderuit door grootschalige protesten

Door Céline Boulenger - Economist
Hoe brengt de Chileense overheid het burgerprotest tot bedaren? In deze video belicht onze econoom Céline Boulenger de economische actualiteit uit Chili.
In Chili stond de economische actualiteit in het teken van protesten tegen de stijging van de metrotarieven, de hogere kosten voor levensonderhoud en de inkomensongelijkheid. De studenten zijn bovendien misnoegd omdat de kosten van het onderwijs stijgen, terwijl de kwaliteit van het onderwijs te wensen overlaat.

Niet-inclusieve groei en stijgende kosten oorzaak

Meer dan een miljoen Chilenen ging de straat op. Ze eisten van president Piñera dat hij zijn functie zou neerleggen. Er vielen al meer dan twintig doden bij deze betoging en vele burgers zijn gearresteerd. Deze golf van politieke onrust is heel opmerkelijk omdat het Latijns-Amerikaanse land als zeer stabiel wordt beschouwd. Chili heeft een degelijk bbp in vergelijking met zijn buurlanden. En ook de menselijke ontwikkelingsindex scoort hoog. Ondanks het goede economische klimaat in Chili, hebben de mensen duidelijk genoeg van het systeem. De stijgende kosten voor levensonderhoud en de niet-inclusieve groei, waar niet iedereen van geniet, zijn ze grondig beu.

Overheid komt betogers tegemoet

Welke pogingen heeft de overheid ondernomen om deze protesten te bedaren? Ten eerste draaide zij de verhoging van metrotarieven terug. Daarnaast stelde zij ook stimulusmaatregelen voor ter waarde van 1,5 miljard dollar. Het pakket maatregelen omvat: een hoger minimumloon, hogere pensioenen, betere gezondheidszorg, maar ook een verhoging van de elektriciteitssubsidies. De regering zal dat programma trouwens gedeeltelijk financieren door de rijken meer te belasten, en zo de inkomensongelijkheid in Chili te verminderen.
Brandend actueel in Chili is ook dat er wordt gesproken over een nieuwe grondwet. De president heeft namelijk voorgesteld om de huidige grondwet af te schaffen en in april 2020 een referendum te organiseren over een nieuwe.
Piñera heeft ook zijn hele kabinet hervormd en nieuwe ministers aangeworven, waaronder een nieuwe minister van Financiën. Die krijgt de taak om tegemoet te komen aan de eisen van de demonstranten en om de Chileense economie eerlijker te maken.

Klap voor economie, beurs en handel

De economische gevolgen van deze protesten zijn nu al voelbaar in Chili. Zo kreeg de nationale munteenheid, de peso, begin november klappen. De munt daalde naar een absoluut dieptepunt en dat baart economen grote zorgen. Ze vrezen voor een stijging van de prijzen, wat zal leiden tot een daling van de koopkracht van Chili. De economische groei van Chili ondervindt eveneens hinder van de protesten. De Chileense groei is dit jaar naar beneden bijgesteld, naar 2,3% om precies te zijn.
Ook de beurs leed onder de protesten. Zowel in oktober als november boekte de beurs verlies. Daarnaast werden tijdens deze protesten veel eigendommen beschadigd. De schade die daardoor werd aangericht zal naar schatting twee à drie miljard dollar bedragen.
Ten slotte schakelde ook de handel een versnelling terug. Zowel de export als de import namen gevoelig af onder invloed van de protesten.
Geïnteresseerd? Volg al het economische nieuws op blog.degroofpetercam.com
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam