Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
Video

Automobielsector: slechte beursprestatie of ondergewaardeerd?

Door Kris Kippers - Co-Head of Equity Research
In een nieuwe reeks video’s maken we een stand van zaken op van de Europese autoconstructeurs. In de automobielsector is er al jarenlang een innovatieve drive met sterke investeringen in nieuwe materialen, minder CO2-uitstoot, hybride en elektrische wagens. Maar op de beurs vergaat het de sector minder. Globaal gezien staat ze vandaag op hetzelfde niveau als na de crisis van 2007. De vraag is dus: doet de automobielsector het zo slecht? Of is ze gewoon ondergewaardeerd?

Lage waardering op de beurs

De cijfers op de beurs tonen aan dat de autosector in zijn geheel al 13 jaar ter plaatse trappelt. Ze is goed voor 2 à 3 procent van de beurswaarde, terwijl ze toch 6 à 7% van het bbp en van de werkgelegenheid uitmaakt. Vandaag geeft de markt een zeer lage waardering aan de klassieke constructeurs met een hoofdzakelijk “fossiel” aanbod en een enorme productiecapaciteit, terwijl een nieuwe speler als Tesla een absolute beurslieveling is.
De evolutie van de wereldwijde automobielsector hangt sterk af van China, één van de sterkste markten. China was hét El Dorado voor de automobielsector, dankzij de verstedelijking van het land, de demografische groei en de creatie van een middenklasse. Tussen 2007 en 2017 is het aantal wagens gestegen van 9 tot 25 miljoen. Dit was een enorme boost voor de Europese constructeurs die capaciteit verplaatst hebben naar China.

Sterke groei, maar ook sterke marges

De marge die de producenten in China boekten, lag twee keer zo hoog als in Europa. Dat grote verschil is het gevolg van een samenloop van omstandigheden:
  • De autofabrikanten konden in China bestaande technologieën hergebruiken die al afgeschreven waren.
  • De vereisten in China qua veiligheid en uitstoot lagen nog ver onder het niveau van de westerse wereld.
  • De vraag in China was veel hoger dan het aanbod op de markt.
    Dankzij die gunstige marktsituatie vertegenwoordigde China maar liefst één derde van de winsten die de autoconstructeurs wereldwijd realiseerden.

Kentering in China

Toch is de Chinese automarkt vandaag niet meer wat ze geweest is. Sinds 2017 daalt de verkoop van nieuwe wagens als gevolg van twee evoluties:
  • De Chinese markt raakt verzadigd. In de stedelijke gebieden haalt de auto ongeveer eenzelfde penetratiegraad als in het Westen.
  • Door een toenemend milieubewustzijn is de auto minder gegeerd. De Chinese grootsteden kennen geregeld problemen met smog en dat heeft het bewustzijn over vervuiling aangezwengeld.

Automobielsector en beurskoers na Covid-19?

De komende jaren verwachten we wel een verdere groei in China, maar die zal niet meer het niveau halen van 2017, voornamelijk als gevolg van de maturiteit van de markt en de bewustwording. Vandaag is de markt wereldwijd eigenlijk gesatureerd en de elektrificatie zorgt voor een enorme spreidstand in de waardering tussen de Tesla’s van deze wereld en de grote autocontructeurs. Die laatsten verkopen véél meer wagens maar hebben minder positieve groeivooruitzichten. De hype rond Tesla op de weg weerspiegelt zich ook in de beurswaardering, die navenant is.
Terwijl de multimodale mobiliteit nog zal toenemen, is een terugkeer van de groei in de automobielsector weinig waarschijnlijk.
Jérôme van der Bruggen
Bekijk ook onze twee andere video’s over de uitdagingen van de automobielsector:
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam