Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Art Collections: unieke dienst integreert kunst in uw vermogensbeheer

Door Eugénie Dumont - Art Collections Manager
Sinds het uitbreken van het coronavirus begin maart hebben bedrijven wereldwijd zich aangepast aan het nieuwe, onzekere klimaat. Tijdens dat transformatieproces heeft ook Degroof Petercam geïnnoveerd om uw vermogen veilig te stellen in deze ongeziene economische context. Om ons beheeraanbod verder te verbeteren en uw activa nog meer te diversifiëren, hebben wij Art Collections ontwikkeld. Dat is een innovatieve, exclusieve dienstverlening die u begeleidt bij het aanleggen van uw eigen kunstcollectie en het beheren daarvan op lange termijn. Hubert d'Ursel, Head of Art Advisory van Degroof Petercam, doet de nieuwe dienst uit de doeken.
Tegenwoordig is de activaklasse kunst een volwaardig vermogensbestanddeel. Een belegging in kunstwerken stelt u niet alleen in staat om uw vermogen nog meer te diversifiëren, het is ook een veilige haven in woelige tijden. Dat de prijs van kunstwerken de afgelopen twee decennia exponentieel is gestegen, bewijst dat de vraag naar kunst wereldwijd blijft toenemen.
De snelle evolutie van de kunstmarkt leidt ook tot een aanzienlijke stijging van het aantal transacties, kunstenaars, evenementen en invloeden. Terwijl de kunstmarkt in het verleden al de reputatie had een ondoorzichtige markt te zijn, wordt het door de almaar toenemende informatiestromen en nieuwe ontwikkelingen nog moeilijker voor buitenstaanders om er hun weg te vinden. Wie verstandig wil beleggen in kunst heeft dus zeker baat bij onze transparante, betrouwbare begeleiding

Unieke aanpak.

Art Collections is een vernieuwend concept in Europa. De dienstverlening begeleidt u bij de aankoop van kunstwerken voor uw eigen kunstcollectie en het beheren daarvan op langere termijn.
Met zijn ervaren team van onafhankelijke experts stelt Art Collections u in staat om kunstwerken transparant en in volle vertrouwen in uw vermogen te integreren. Omdat elke verzamelaar uniek is, stemmen we ons aanbod steeds af op uw verwachtingen en doelstellingen. Bovendien bieden we u de mogelijkheid om de grote kunstbeurzen en internationale evenementen zoals TEFAF, FRIEZE, FIAC, Art Basel of Art Brussels op een bevoorrechte manier te ontdekken.
Kunst is meer dan een belegging, het is in de eerste plaats een passie en een plezierige, leerrijke ervaring.

Volwaardige activaklasse...

Kunst is uitgegroeid tot een volwaardige activaklasse. Hoewel kunstwerken in tegenstelling tot andere activa geen recurrente inkomsten opleveren, bieden ze echter wel een winstpotentieel dat tot de verbeelding spreekt. Zo is het verkooprecord van een Basquiat in nauwelijks 20 jaar maar liefst 65 keer toegenomen, van 1,7 miljoen dollar in 1998 tot 110 miljoen dollar in 2017! Die prijsontwikkeling beperkt zich niet tot de hedendaagse kunst: Claude Monet's "Meules" was het eerste impressionistische werk dat de kaap van de 100 miljoen dollar overschreed en in 2019 voor 110,7 miljoen dollar van eigenaar wisselde. Tegenover de vorige verkoop die dateerde van 1986 en een bedrag van 2,53 miljoen dollar opleverde, is dat een toename met factor 44. Bovendien heeft de kunstmarkt haar veerkracht al bewezen tijdens de crisis van 2008. Ondanks een behoorlijke tik wist de kunstmarkt in minder dan twee jaar tijd opnieuw aan te knopen met haar pre-coronapeil. Daaruit blijkt eens te meer dat de vraag naar kunst enorm is. Voor een optimale activa-allocatie en een goed uitgebalanceerde diversificatie is het zinvol om 5 tot 10% van uw vermogen in kunst te beleggen.
Jean Michel Basquiat. Untitled, 1982. Courtesy of Sotheby’s.

...maar vooral een passie

Kunst is in de eerste plaats een passie en een plezierige, leerrijke ervaring. De kunstwerken weerspiegelen visies die even uniek zijn als divers. Het kunstuniversum is permanent in beweging, met stromingen die elkaar beïnvloeden en zich tegen elkaar afzetten, waardoor de kunst voortdurend nieuwe horizonten verkent. Via musea, galerijen en grote beurzen vormt de wereld van de kunst een intellectuele, esthetische en culturele ontdekkingstocht die liefhebbers ervan echt weet te bekoren.
Wie belegt in kunst, investeert ook in het werk en in de visie van een kunstenaar, en bevordert daarnaast de cultuur door mee zijn stempel te drukken op de geschiedenis ervan. Het vertrekpunt van een belegging in kunstwerken is de emotie die een werk oproept. Maar als stille getuige van de tijdsgeest waarin ze tot stand zijn gekomen, zijn kunstwerken ook een bron van vreugde voor de toekomstige generaties aan wie ze worden overgedragen.
Van links naar rechts : Anne Pontégnie, Sabine Taevernier & Hubert d’Ursel

Onafhankelijk team van ervaren experts

Het onafhankelijke team van ervaren experts zal u steeds bij elke stap begeleiden. Wilt u een eclectische of een hedendaagse collectie opbouwen en die daarna openstellen voor het publiek? Of geeft u de voorkeur aan een collectie die puur privé blijft? Wat uw doelstellingen ook zijn, de experts begeleiden u bij elke stap. Ze helpen u bij het verwerven en verkopen van kunstwerken, ze volgen de marktevolutie op de voet en analyseren de marktgegevens voor u. En ze stellen u ook in staat om te anticiperen op nieuwe trends, wat u uiteindelijk toelaat om uw belegging in optimale omstandigheden dynamisch te beheren. De expertise van het comité van experts, bestaande uit Sabine Taevernier en Anne Pontégnie, omvat de stromingen van het impressionisme tot het modernisme, en van naoorlogse tot hedendaagse en opkomende kunstenaars. Hun marktkennis en hun internationale netwerk van organisaties, galerijen, privécollecties en veilinghuizen verschaffen u toegang tot een wereld die er complex is en behoorlijk ontoegankelijk kan zijn.
Het comité werkt uitsluitend voor cliënten die een beroep doen op de dienst Art Collections. Elke beslissing wordt bovendien unaniem genomen, waardoor u de garantie hebt dat alle transacties volledig transparant en veilig plaatsvinden. Art Collections richt zich ook naar kritische verzamelaars die de mening van een onafhankelijk expert wensen of hun collectie willen laten waarderen.

Globaal en transparant beheer

Aangezien wij een zo duurzaam mogelijk beheer van uw vermogen vooropstellen, krijgt u de diensten van Art Collections gratis aangeboden wanneer u Degroof Petercam minstens 10 miljoen euro toevertrouwt in het kader van een beheermandaat.
Om u volledige transparantie en onpartijdigheid te bieden, is de contractuele relatie tussen u en de experts volledig onafhankelijk van ons. Bij de aan- of verkoop van kunstwerken wordt een vaste commissieschaal gehanteerd. Er wordt een specifieke overeenkomst opgesteld met een looptijd van vijf jaar, die verlengbaar is. Tijdens het eerste jaar hebt u overigens de mogelijkheid om op proef samen te werken met een van de experts. Voor inventarisatiediensten en opdrachten die op uw verzoek worden uitgevoerd, geldt een uurtarief.

Begeleiding bij elke stap

Met Art Collections bieden wij u een dienstverlening op maat. U krijgt begeleiding tijdens elke stap van het proces, zowel voor de samenstelling van uw collectie als het beheer ervan op langere termijn.
Tijdens uw eerste vergadering met de experts brengen zij uw wensen in kaart brengen en bepalen zij uw profiel. Na een grondige analyse van de markt stellen ze u vervolgens een aantal werken voor. Indien u hun voorstel aanvaardt, regelen zij de aankoop van het kunstwerk of de reeks kunstwerken die u hebt gekozen. De dienst Art Advisory, die onder leiding staat van Hubert d’Ursel, bekommert zich vervolgens om de administratieve opvolging, de inventarisatie en de taxatieverslagen van de werken. Hun dienstverlening reikt echter verder dan alleen praktische aspecten zoals verzekering, transport, opslag en restauratie. Ook voor het uitlenen van kunstwerken aan musea en tentoonstellingen, voor juridisch en fiscaal advies met het oog op de overdracht van de werken of voor vermogenskredieten kunt u op hen rekenen.
Geïnteresseerd in deze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact op met Art Advisory.
h.dursel@degroofpetercam.com
Deel het artikel
MAGAZINE

Wealth Review

Zomer 2020

Lees meer
In een beleggingsklimaat overschaduwd door de pandemie, vertellen onze experts u meer over de mogelijkheden om uw vermogen te beschermen. Deze editie is uw venster op de financiële horizon.
Door onze experten
Silvia Steisel - Managing Director of Degroof Petercam FoundationHans Bevers - Chief EconomistCéline Boulenger - EconomistJérôme van der Bruggen - Head of Investments
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam