Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Alexandre Gauthy: "Mijn belangrijkste gebeurtenis in 2019"

Door Alexandre Gauthy - Economist
Deze week blikt Alexandre Gauthy, econoom bij Banque Degroof Petercam Luxembourg, terug op de drie gebeurtenissen uit 2018 en bespreekt ook de gebeurtenissen die bepalend zullen zijn voor 2019.

Wat waren de 3 belangrijkste gebeurtenissen in 2018?

Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China breidde zich het afgelopen jaar gevoelig uit. Hoewel de beide presidenten naar aanleiding van de G20-top beslisten om gedurende drie maanden een bestand in te lassen, dreigt een nieuw dieptepunt in de handelsrelatie tussen de grootmachten indien ze tegen eind februari geen akkoord bereiken. De verwijten van de VS aan het adres van China beperken zich niet tot het Amerikaanse handelstekort. De ontevredenheid reikt veel dieper en vereist een fundamentele gedragswijziging van China.
  • In Europa was er in 2018 grote onenigheid over de Italiaanse begroting. In december stelde de Italiaanse regering het verwachte tekort voor 2019 uiteindelijk naar beneden bij. Op die manier kon Italië vermijden dat de Europese Unie de procedure voor buitensporig begrotingstekort zou opstarten.
  • Van 2018 onthouden we verder ook de wisselkoerscrisissen in Argentinië en Turkije. Die werden veroorzaakt door een belangrijke macro-economische onbalans, de stijging van de Amerikaanse rente en de appreciatie van de dollar.

Welke persoon viel op in 2018?

In februari trad J. Powell in functie als voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve. Ondanks de vele kritische uitspraken van Donald Trump, die erop aandrong dat de Fed een einde zou maken aan haar cyclus van rentestijgingen, zwichtte de nieuwbakken voorzitter niet onder de druk van de kritiek. Hij bevestigde op die manier dat de instelling een onafhankelijke koers vaart. Uiteindelijk heeft de Fed haar basisrente in 2018 vier keer opgetrokken; aan de ene kant omdat de arbeidsmarkt blaakte van gezondheid en aan de andere kant omdat de Fed haar inflatiedoelstelling in de loop van het jaar opnieuw had bereikt.

De belangrijkste gebeurtenissen die 2019 zullen tekenen?

Op politiek vlak beloven de Europese verkiezingen van de maand mei ongetwijfeld een sleutelmoment te worden. Hoewel de eurokritische partijen vermoedelijk meer kiezers zullen kunnen overtuigen, ligt een algemene meerderheid in het Europees Parlement niet meteen in het verschiet. In de VS beloven de onderhandelingen over het optrekken van de Amerikaanse staatsschuld en de financiering van bepaalde staatsuitgaven veel moeilijker te worden nu de Democraten opnieuw de plak zwaaien in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Nog een belangrijk gegeven voor het komende jaar is het monetaire beleid in de eurozone. Momenteel overweegt de ECB om haar beleidsrente een eerste keer op te trekken in september. Gezien de ernstige groeivertraging in de landen van de eurozone en de zwakke onderliggende inflatie, is het niet denkbeeldig dat de centrale bank die eerste rentestijging zal uitstellen.
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam