Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
Monthly Market News

Monthly Market News augustus 2020 – Trends op de beurzen

Door Johan Gallopyn - Investment Desk Analyst
In augustus evolueerden de aandelenmarkten vrij positief. Een tweedeling wordt almaar duidelijker, met sectorprestaties die fors uit elkaar lopen. De goudprijs kon zijn historisch recordniveau boven 2.000 dollar per ons niet vasthouden.

Tendens aandelenmarkten: tweedeling op de beurzen

Nadat de aandelenmarkten de maand juli afsloten op een negatieve noot, gingen ze in augustus weer hoger. Het beleggerssentiment blijft eerder positief. Amerikaanse aandelen deden het (in lokale munt) beter dan Europese. De S&P500 kon in augustus het niveau van februari overstijgen en vestigde zo een nieuw historisch record. De Europese aandelenmarkten bevinden zich sinds juni per saldo in een horizontale trend. De markt blijft ondersteund door een vrij gunstig resultatenseizoen in de Verenigde Staten en een verdere verbetering van de economische cijfers. Het uitblijven van een nieuw ondersteuningspakket in de Verenigde Staten en de spanningen tussen de Verenigde Staten en China (TikTok, Huawei) hadden geen significante invloed op het beleggerssentiment.
In sommige sectoren (bijvoorbeeld toerisme) blijft de activiteit evenwel veel sterker onderhevig aan de evolutie van het coronavirus dan in andere (bijvoorbeeld technologie). Die tweedeling tekent zich almaar scherper af op de aandelenmarkten, waar de sectorprestaties fors uit elkaar lopen. Technologie blijft met voorsprong outperformen terwijl cyclische sectoren achterblijven. De opmars van de technologieaandelen bepaalt in sterke mate de prestatie van de beurs als geheel. Dat weerspiegelt zich in de prestaties van de Amerikaanse markt, waar het gewicht van technologieaandelen groter is dan de Europese markt. Het toenemende gewicht van deze aandelen in Amerikaanse indices betekent ook dat de prestatie van de S&P500 in toenemende mate afhangt van de prestatie van een beperkt aantal aandelen.

Tendens obligatiemarkten: stijgende inflatieverwachting in Verenigde Staten

In de loop van de maand augustus gingen de risicovrije rendementen hoger, maar ze blijven binnen het bereik waarin ze nu al enkele maanden fluctueren. De rentes op de referentieobligaties van Duitsland en de Verenigde Staten bereikten aan het einde van de maand respectievelijk -0,40% en 0,75%. De (impliciete) volatiliteit van obligaties is, net als bij aandelen, zeer laag in historisch perspectief, wat eveneens kan worden toegeschreven aan de aankoop van activa door de centrale banken en aan hun communicatie over toekomstige basisrentetarieven.
In de Verenigde Staten kunnen de sterk gestegen inflatieverwachtingen van beleggers niet worden genegeerd. Nadat die verwachtingen in maart meer dan gehalveerd waren door de coronacrisis, hebben ze in de Verenigde Staten hun pre-coronaniveau opnieuw bereikt (rond 1,75% op basis van de 10-jarige inflatiegelinkte staatsobligaties). Die evolutie weerspiegelt enerzijds de verbeterende economische situatie en anderzijds de mededeling van de Fed dat zij een inflatie boven de 2%-doelstelling nog geruime tijd zal tolereren. In de eurozone kon de inflatieverwachting slechts iets meer dan de helft van het verloren terrein terugwinnen.
De spreads op emittenten met een hoger risico gingen in augustus nog wat lager, zowel voor wat de overheden (zuidelijke landen binnen de eurozone) als de bedrijven betreft. Het niveau van februari (pre-corona) is nog niet helemaal bereikt.

Centrale banken: nieuwe inflatiedoelstelling van de Federal Reserve

Tijdens het jaarlijkse symposium van centrale bankiers in Jackson Hole kondigde Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell de – verwachte – wijziging in de definitie van de inflatiedoelstelling aan. Voortaan zal de Fed een gemiddelde inflatiedoelstelling hanteren. Tot nu toe streefde de Federal Reserve ernaar om de inflatie op middellange termijn rond 2% te houden. Sinds die inflatiedoelstelling in 2012 werd ingevoerd is de inflatie te vaak onder deze doelstelling gedaald. Door een gemiddelde inflatiedoelstelling te hanteren zou de centrale bank dan nastreven om de inflatie over een bepaalde periode beschouwd (bijvoorbeeld een economische cyclus) op de gemiddelde 2%-doelstelling te houden. Als de inflatie een bepaalde tijd onder deze doelstelling blijft, tolereert de centrale bank voortaan dat de inflatie boven de doelstelling uitkomt en op die manier over de gehele betreffende periode een gemiddelde bereikt. Dat betekent dat de centrale bank het monetair beleid niet direct zal verkrappen als de inflatie boven de 2% komt, wat neerkomt op een impliciete versoepeling van het monetair beleid.

Deviezen: dollar blijft zwak

Na de sterke depreciatie ervan in juli ten opzichte van de euro, bleef de dollar in augustus relatief stabiel ten opzichte van de gemeenschappelijke Europese munt. De dollar is sinds mei 10% in waarde gedaald ten opzichte van de euro. Die daling is te wijten aan zowel structurele factoren (begrotingstekort, tekort op lopende rekening) als aan recentere factoren (dalend renteverschil, nog geaccentueerd door de nieuwe inflatiedoelstelling van de Fed).
Het Britse pond blijft vrij stabiel ondanks nieuwe berichten dat er nauwelijks vorderingen zijn in de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU over hun toekomstige handelsrelatie na het einde van de transitieperiode op 31 december. De Japanse Yen verzwakte licht na het onverwachte afscheid van de Japanse premier Abe.
In de emerging markets gaat de depreciatie van de Braziliaanse real onverminderd verder, voornamelijk vanwege de mogelijke versoepeling van de Braziliaanse regering op het gebied van begrotingsdiscipline.

Grondstoffen: grotere volatiliteit voor goud

De goudprijs steeg begin augustus naar 2.050 dollar per ons, een historische recordkoers. Na de forse stijging van de afgelopen maanden kon het edele metaal het niveau boven 2.000 dollar niet vasthouden door de tijdelijk hogere risicovrije obligatierente. De herdefinitie van het inflatiedoel van de Fed zou de goudprijs op middellange termijn kunnen ondersteunen als de inflatieverwachtingen stijgen in een tijd dat de nominale rente op het huidige lage niveau blijft.
De vraag naar olie herstelt, maar het International Energy Agency en de OPEC hebben beide hun verwachting voor de vraag naar olie verlaagd omwille van het verzwakkende herstel van de mobiliteit (en van het vliegverkeer in het bijzonder). De productiebeperkingen van OPEC+ zijn in augustus met 2 miljoen vaten teruggeschroefd tot 7,7 miljoen vaten per dag. De olieprijs ging in augustus nog wat hoger maar schommelde per saldo rond 45 dollar per vat.
Het herstel van de industriële metalen zette zich verder in augustus. De prijzen worden ondersteund door het snelle herstel van de industriële en bouwactiviteiten in China.
Technologie blijft met voorsprong outperformen terwijl cyclische sectoren achterblijven.
Johan Gallopyn
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam