Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
Monthly Market News

Economische actualiteit: aandelen maken verliezen goed

Door Johan Gallopyn - Investment Desk Analyst
Na een uiterst zwakke maand mei konden de aandelenmarkten in juni een groot deel van de geleden verliezen goedmaken. Obligatierentes gingen nog een trapje lager. Onze expert, Johan Gallopyn, analyseert voor u de gebeurtenissen op de aandelen-, obligatie-, valuta- en grondstoffenmarkten van de afgelopen maand.

Aandelenmarkten: centrale banken en G20

De bevestiging dat de presidenten Trump en Xi elkaar op de G20-top in Japan uiteindelijk toch zouden ontmoeten en de vooruitzichten voor een soepelere monetaire politiek van de centrale banken zorgden in juni voor een positiever beleggerssentiment. Het moet wel gezegd dat de verwachtingen over een oplossing van het handelsconflict niet hooggespannen waren. De spanningen in het Midden-Oosten waren geen reden tot bezorgdheid omdat de olieprijs nauwelijks hoger ging. De S&P500 kon zelfs een nieuw historisch record optekenen. De Europese en Amerikaanse beurzen konden het tweede kwartaal met positieve cijfers afsluiten. Op geografisch vlak presteerden de grote regio’s vrij uniform in de afgelopen maand (in euro uitgedrukt). Ook de emerging markets volgden dus de opwaartse trend, wat voor een deel toe te schrijven is aan de wat zwakkere dollar. De voornaamste achterblijver was Japan. De bijstellingen van de winstverwachtingen zijn er nog altijd vrij negatief en de aangekondigde btw-verhoging in oktober kan op de economie wegen. Op het einde van het tweede kwartaal wordt uitgekeken naar de start van het ‘resultatenseizoen’. Voor de bedrijven van de S&P500 gaat de consensusverwachting uit van een negatieve winstgroei van -2,6%. Dat is nog wat lager dan een maand geleden, maar het momentum van de negatieve bijstellingen is afgenomen. Indien dat het uiteindelijke cijfer voor de winstgroei zou zijn, dan zou dit het tweede opeenvolgende kwartaal met negatieve winstgroei betekenen voor Amerikaanse aandelen.

Obligatiemarkten: nieuw laagterecord voor Duitse 10-jarige rente

De rente van de Duitse en Amerikaanse overheidsobligaties ging in juni nog een trapje lager. De Duitse 10-jarige rente bereikte in de loop van de maand een nieuw historisch dieptepunt op -0,33% en de Amerikaanse daalde even tot 1,99%. Om de hevigheid van de beweging te illustreren: bij de start van de neerwaartse trend begin oktober bedroegen die rentes respectievelijk nog 0,5% en 3,2%. De vooruitzichten voor de monetaire politiek in het licht van een tragere economische groei, zwakke inflatiecijfers en de risico’s verbonden aan het protectionisme zijn hiervoor verantwoordelijk. De marktverwachting voor inflatie op middellange termijn daalde in juni versneld en bereikte voor de eurozone een niveau onder 1,2% wat lager is dan het vorig dieptepunt in 2016. Dat was toen het signaal voor de Europese Centrale Bank om haar kwantitatieve versoepeling te lanceren. De rente op obligaties van de europeriferie volgden de neerwaartse trend van de kernlanden. Spaanse en Portugese obligaties lieten een nauwere spread optekenen, die voor Spanje het vorige dieptepunt van begin 2018 evenaart. De Italiaanse obligatierente daalde ook nadat de Italiaanse regering aangaf om nieuwe begrotingsinspanningen te zullen leveren. Maar zowel het absolute niveau van de rente als de spread liggen nog aanzienlijk boven eerdere laagste niveaus. In een betere risico-omgeving konden bedrijfsobligaties een deel van de opgelopen spreads tijdens de maand mei weer goedmaken. Door de almaar dalende rente van overheidsobligaties kunnen bedrijfsobligaties op voortdurende belangstelling rekenen.

Centrale banken en monetair beleid: renteverlagingen op komst

De commentaren van centrale banken over een soepelere monetaire politiek kwamen de voorbije maand in een stroomversnelling. De Federal Reserve liet, zoals verwacht, haar richtinggevende rente onveranderd in juni, maar voorzitter Powell verklaarde dat de FED de gepaste actie zal ondernemen om de expansie aan de gang te houden. De markt anticipeert met grote waarschijnlijkheid al eind juli een renteverlaging met 25 basispunten. Er is zelfs een kleine kans op een renteverlaging met 50 basispunten. Maar andere marktpartijen stellen dat het laatste zou kunnen worden geïnterpreteerd als een bevestiging door Federal Reserve dat de Amerikaanse economie op een forse groeivertraging afstevent. Terwijl een genuanceerdere actie (beperkte renteverlaging of een verlaging pas in september) beter in overeenstemming zou zijn met de boodschap van de Fed voor een ‘renteverlaging uit voorzorg’. Voorzitter Draghi van de ECB werd opnieuw wat explicieter in zijn boodschap door te stellen dat de monetaire politiek soepeler zou worden, tenzij er verbetering in de economische en inflatievooruitzichten komt. Een renteverlaging en een heropstart van de ‘quantative easing’ behoren tot de mogelijkheden. De Noorse centrale bank gaat tegen de trend in en verhoogde in juni, zoals verwacht, haar beleidsrente met 25 basispunten naar 1,25%. Het gaat al om de derde renteverhoging (sinds september 2018) in deze cyclus. De Norges Bank stelt nog twee renteverhogingen in het vooruitzicht, de eerstvolgende waarschijnlijk al in september.

Deviezen: USD aan het begin van een zwakkere periode?

De Amerikaanse dollar verloor de afgelopen maand wat terrein tegenover de meeste andere belangrijke munten. De Federal Reserve is de afgelopen maand nog uitdrukkelijker een soepelere monetaire politiek in het vooruitzicht gaan stellen. Dat is weliswaar ook het geval voor andere centrale banken, zoals de ECB, maar de marktverwachtingen voor de Fed zijn toch agressiever dan die voor andere centrale banken. Ook al blijft de rentevergoeding in USD hoger dan die in euro, in relatieve termen wordt de Amerikaanse munt minder ondersteund. Of de dollar inderdaad een zwakkere periode tegemoet gaat, zal ervan afhangen of de agressieve marktverwachting voor renteverlaging werkelijkheid wordt. Het Britse pond verzwakte verder in afwachting van de aanstelling van een nieuwe leider van de Conservatieve partij en nieuwe eerste minister. Dat wordt verwacht tegen 23 juli … waarna het Britse parlement op zomerreces vertrekt tot begin september en de deadline van 31 oktober alweer dichtbij komt. De Noorse kroon verstevigde wat (+0,8% tegenover de euro) na de alom verwachte renteverhoging in de afgelopen maand.

Grondstoffen: goud herwint glans

De olieprijs herstelde in juni (+3,2% in USD) wat van zijn forse verlies in mei. Dat is al bij al een beperkte stijging, want de spanningen liepen verder op in de Perzische golf. Daar werden namelijk opnieuw een aantal olietankers aangevallen en werd een onbemand vliegtuig van de VS neergeschoten. Iran kreeg daarvan de schuld. Een militaire vergeldingsactie van de VS tegen Iran werd op het laatste ogenblik afgeblazen. Voorlopig lijken de bezorgdheden over vraag (de IEA heeft de verwachting voor de wereldwijde vraag neerwaarts aangepast door de groeivertraging) en aanbod (toenemende schalieolieproductie van de VS, de meeting van OPEC+ over de verlenging van de productiebeperking werd uitgesteld tot begin juli) zwaarder te wegen op de olieprijs dan een potentieel conflict in de regio. Het goud (+7,8% in USD) kon profiteren van de geopolitieke onzekerheid en werd bovendien ondersteund door de vooruitzichten voor een soepelere monetaire politiek van de centrale banken, met dalende obligatierentes tot gevolg. De goudprijs steeg voor het eerst sinds 2013 boven de 1.400 dollar per ons. Ook de wat zwakkere dollar droeg bij tot de koersstijging van het edele metaal. Industriële metalen herstelden ook gedeeltelijk van de daling van de maand mei. Een verdere stijging zal afhankelijk zijn van bijkomende economische stimuleringsmaatregelen in China.

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam